Splošna uredba EU o varstvu podatkov

V maju 2018 začne veljati Splošna uredba EU o varstvu
podatkov
, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov (GDPR 
- General Data Protection Regulation
) in lahko vpliva na delovanje vaše
organizacije. Pomembno bo, kako bodo organizacije ob nastopu Splošne uredbe
ukrepale. Organizacije se bodo seveda same odločale o nadaljnjih postopkih pri
zbiranju in ravnanju s podatki.

Microsoft spoštuje Splošno uredbo ter razvija postopke in
orodja, ki bodo neprofitnim organizacijam pomagale pri uveljavljanju navedenih
določil. Podrobnejši opis rešitev lahko preberete v priloženem dokumentu.