Organize and Manage Data

Accesslogo.thumbnail.jpg
Access je sistem za upravljanje relacijskih baz podatkov, ki pomaga pri sledenju podatkov in...
Taksa: €9.00
launchblogofficelogo_0.thumbnail.png
Office Standard je integrirana zbirka programov in storitev, zasnovanih za skupno delo, ki...
Taksa: €26.00