Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Strežniki in omrežja

exchange logo_2.thumbnail.jpg
Uporabniški CAL za storitev Dynamics 365 for Team Members (On-Premises) omogoča uporabniku osnovni...
Taksa: €49.00
SQLServerlogo.jpg
A SQL Server device client access license (CAL) authorizes one computer to access SQL Server when...
Taksa: €15.00
SQL Server 2014 Standard Edition (ServerCAL Licensing).jpg
SQL Server Standard Edition is relational database server software offering tools for data storage...
Taksa: €62.00
SQLServerlogo.jpg
  A SQL Server user client access license (CAL) authorizes one user to access SQL Server...
Taksa: €15.00
lvs-2403
Windows Server is Microsoft's solution for workgroup file, print, and communication servers, as...
Taksa: €2.00
prod-microsoft-windows-server-2016-essentials_Big.png
Windows Server Essentials is an edition of the Windows Server operating system designed for small...
Taksa: €35.00
prod-microsoft-windows-server-2016-standard_Big.png
Windows Server Standard is a server operating system that enables a computer to handle network...
Taksa: €7.00
lvs-2403
Windows Server is Microsoft's solution for workgroup file, print, and communication servers, as...
Taksa: €3.00