Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Računalništvo v oblaku

mobility-150x150_0.png
Eligible nonprofits and charities can receive discounted subscriptions to Enterprise Mobility +...
ms365-150x150.png
Eligible nonprofits and charities can receive discounted subscriptions to Microsoft 365 through...
office-365-150x150.png
Eligible nonprofits and charities can receive donated and discounted subscriptions to Office 365...
ms-project-150x150.png
Eligible nonprofits and charities can receive donated and discounted subscriptions to Project...
skype-for-business-150x150.png
Eligible nonprofits and charities can receive donated and discounted subscriptions to Skype for...