Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

SQL Server

SQLServerlogo.jpg
A SQL Server device client access license (CAL) authorizes one computer to access SQL Server when...
Taksa: €15.00
SQL Server 2014 Standard Edition (ServerCAL Licensing).jpg
SQL Server Standard Edition is relational database server software offering tools for data storage...
Taksa: €62.00
SQLServerlogo.jpg
  A SQL Server user client access license (CAL) authorizes one user to access SQL Server...
Taksa: €15.00