Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Microsoft Discounted

Access.png
Access is a relational database management system that helps information workers track and report...
Cena s popustom: €68.00
BizTalk Server.png
BizTalk Server Standard Edition is infrastructure software for connecting business systems with...
Cena s popustom: €3 193.00
Core-CALs-and-Office-Audit.png
The Core Device CAL Suite is a set of four device client access licenses (CALs) and two operating...
Cena s popustom: €108.00
Core-CALs-and-Office-Audit.png
The Core User CAL Suite is a set of four user client access licenses (CALs) and two user client...
Cena s popustom: €114.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Customer Service (On-Premises) device CAL authorizes a computer or other...
Cena s popustom: €1 200.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Customer Service (On-Premises) user CAL provides a user with access to the...
Cena s popustom: €1 144.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Sales (On-Premises) device CAL authorizes a computer or other device to access...
Cena s popustom: €1 200.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Sales (On-Premises) user CAL provides a user with access to the sales...
Cena s popustom: €1 144.00