Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Microsoft Discounted

Access.png
Prenos in namestitev za Office 2019 sta se spremenila Prosimo, upoštevajte, da vseh zbirk Office...
Cena s popustom: €68.00
BizTalk Server.png
BizTalk Server Standard Edition is infrastructure software for connecting business systems with...
Cena s popustom: €3 193.00
Core-CALs-and-Office-Audit.png
The Core Device CAL Suite is a set of four device client access licenses (CALs) and two operating...
Cena s popustom: €108.00
Core-CALs-and-Office-Audit.png
The Core User CAL Suite is a set of four user client access licenses (CALs) and two user client...
Cena s popustom: €114.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Customer Service (On-Premises) device CAL authorizes a computer or other...
Cena s popustom: €1 200.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Customer Service (On-Premises) user CAL provides a user with access to the...
Cena s popustom: €1 144.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Sales (On-Premises) device CAL authorizes a computer or other device to access...
Cena s popustom: €1 200.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Sales (On-Premises) user CAL provides a user with access to the sales...
Cena s popustom: €1 144.00