Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Windows

Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Customer Service (On-Premises) device CAL authorizes a computer or other...
Cena s popustom: €1 200.00
Opis Uporabniški CAL za storitev Dynamics 365 Customer Service (On-Premises)  zagotavlja...
Taksa: €114.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Customer Service (On-Premises) user CAL provides a user with access to the...
Cena s popustom: €1 144.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Sales (On-Premises) device CAL authorizes a computer or other device to access...
Cena s popustom: €1 200.00
Dynamics 365
Opis   Uporabniški CAL za storitev Dynamics 365 for Sales (On-Premises) zagotavlja uporabniku...
Taksa: €114.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Sales (On-Premises) user CAL provides a user with access to the sales...
Cena s popustom: €1 144.00
Dynamics365-All.png
The Dynamics 365 for Team Members (On-Premises) device CAL authorizes a computer or other device...
Cena s popustom: €96.00
Dynamics 365
Uporabniški CAL za storitev Dynamics 365 for Team Members (On-Premises) omogoča uporabniku osnovni...
Taksa: €9.00