Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Windows

SQL Server Enterprise.png
SQL Server Enterprise Edition is relational database server software offering tools for data...
Cena s popustom: €8 658.00
SQL Server 2014 Standard Edition (ServerCAL Licensing).jpg
SQL Server Standard Edition is relational database server software offering tools for data storage...
Taksa: €62.00
SQL Server Standard.png
SQL Server Standard Edition with core-based licensing is relational database server software...
Cena s popustom: €2 257.00
SQL Server Standard.png
SQL Server Standard Edition with server/CAL licensing is relational database server software...
Cena s popustom: €566.00
SQLServerlogo.jpg
  A SQL Server user client access license (CAL) authorizes one user to access SQL Server...
Taksa: €15.00
SQL Server CAL.png
A SQL Server user client access license (CAL) authorizes one user to access SQL Server from any...
Cena s popustom: €87.00
symlogo.jpg
Symantec Mail Security for Microsoft Exchange combines antivirus and anti-spam technologies with...
Taksa: €5.00
System Center-All.jpeg
This client management license (ML) allows one nonserver device to be managed by System Center...
Cena s popustom: €28.00