Social Impact Experiences (Izkušnje z družbenim učinkom) omogočajo uporabnikom (gostom) Airbnb-a, da se naučijo več o vašem poslanstvu in namenu delovanja - in se med tem zabavajo.

Izkušnje z družbenim učinkom so navdihujoče dejavnosti, ki jih gostijo nevladne organizacije in povezujejo popotnike (in domačine) z različnimi nevladnimi organizacijami z namenom spoznati poslanstvo in namen delovanja posamezne nevladne organizacije.
Gostitelji izkušenj družbenega učinka so lahko zaposleni, člani uprave, izvajalci, prostovoljci ali podporniki lokalnega nevladne organizacije in morajo imeti znanje o delu  in poznati delovanje nevladne organizacije ter imeti privolitev organizacije za sodelovanje. Več informacij

Postanite gostitelji izkušnje z družbenim učinkom

Povečajte sredstva za in ozaveščenost o vaši nevladni organizaciji, tako da gostite aktivnosti, ki bodo ljudi zanimale in bodo s sodelovanjem pri vaši aktivnosti doživeli nekaj novega, vznemirljivega in nepozabnega.

 

GOSTITE IZKUŠNJO NA AIRBNB!

 

​Katere NVO so upravičene do gostovanja izkušnje socialnega učinka?

Organizacija mora biti registrirana nevladna organizacija / neprofitna organizacija, kot jo je določil TechSoup Slovenija kot partner TechSoup Global, in mora biti potrjena kot upravičena prek TechSoup.

Katere NVO ne izpolnjujejo pogojev?

Verske organizacije, razen kadar so dejavnosti, ki jih izvajajo, ne-sektaške, kot so npr. delitev toplih obrokov brezdomcev ali zavetišča, in so odprte za ljudi vseh ver.

Organizacije, ki diskriminirajo ali imajo izključevalne prakse na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti ali drugih vprašanj raznolikosti, tudi če bi to  dovolili lokalni zakoni.

Politične ali lobistične organizacije, bratovščine / sestrstva in nekatere organizacije za zagovorništvo in vzajemne koristi.

Kako začnemo gostovati?

Če imate samo osebni račun Airbnb, se izpišite in nato ustvarite nov račun za svojo organizacijo. Če imate za vašo organizacijo obstoječi račun Airbnb, ga uporabite za ustvarjanje izkušenj.

Med ustvarjanjem svoje izkušnje poskrbite za naslednje:

Označite polje, v katerem piše »Da, v imenu nevladne organizacije bom gostil izkušnje z družbenim učinkom«.

Preverite upravičenost vaše organizacije tako, da se prijavite ali registrirate pri TechSoup Slovenija.

Dodajte sliko profila, ki gostom/uporabnikom prikazuje, kdo jih bo gostil. Slike profila ne smejo vsebovati logotipa nevladne organizacije.

Dodajte bančne podatke organizacije. Ker se Airbnb odpove svoji pristojbini, se 100% prihodkov izplača neposredno nevladni organizaciji. Če vaša organizacija zahteva fiskalnega sponzorja, se prepričajte, da fiskalni sponzor  zaključi ta postopek.

Potrebujete navdih?

Pobrskajte po izkušnjah z družbenim učinkom na Airbnb-ju. 

Opomba: Airbnb si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni politiko in / ali merila upravičenosti za storitve, vključno z dodajanjem ali odstranjevanjem določenih kategorij nevladnih organizacij ali socialnih podjetij. 

Vir: www.aribnb.com/help/