Veritas omogoča organizacijam, da uporabijo moč njihovih informacij z rešitvami zasnovanimi na načine, ki danes v svetu služijo  kot  najbolj kompleksno in heterogeniho poslovno okolje.

Veritas se zavzema za etično in odgovorno svetovno korporativno državljanstvo, promocijo raznolike in nadarjene delovne sile, je vključujoča in usklajena z okoljem ter vlaga v pozitivne socialne učinke  po vsem svetu.

Pravila, upravičenost in omejitve:

 • Količina: Organizacije lahko vsak izdelek naročijo enkrat v fiskalnem letu (od 1.julija do 30.junija v tekočem letu) 
 • Proračun: Organizacije z letnimi prihodki nižjimi od 10 milijonov  $ so upravičene za donacije iz naslova tega programa.
 • Samo neprofitne organizacije in knjižnice: Za sodelovanje v donacijskem programu TechSoup mora biti organizacija registrirana in upravičena s strani mreže TechSoup in prepoznana kot nevladna in neprofitna organizacija ali knjižnica. Javne knjižnice morajo biti prepoznane kot neprofitne knjižnice.
 • Neupravičene organizacije: Spodaj naštete organizacije niso upravičene za donacije izdelkov iz naslova tega  programa:
  • Študentske skupine in akademske organizacije
  • Članske organizacije s programi zaposlovanja
  • Rekreativne skupine
  • Skavtske organizacije
  • Zakonodajne  in politične organizacije
  • Organizacije iz programov zagovorništva
 • Verske organizacije, ki izvajajo izključno verske programe. Posvetni progami teh organizacij so definirani, kot programi, ki so ločeni od verskih in pri izvajanju le teh  ne poudarjajo ali propagirajo vero in/ali verovanje določene vere. 
 • Pogoji uporabe: Organizacije morajo ob naročilu izdelkov Veritas potrditi vsa določila sporazuma o uporabi. 
 • Izjava prost diskriminaciji: Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo ali prakticirajo kakršno koli obliko  diskriminacije vezane na starost, narodnost, spol,  invalidnost, raso, veroizpovedi, spolno usmerjenost ali v povezavi s socialno-ekonomskim ozadjem, niso upravičene do sodelovanja v tem programu. Organizacije morajo za prejem donacije potrditi nediskriminatornost svojega delovanja.
 • Študije primera: Organizacije prejemnice izražajo pripravljenost in biti sposobne zagotoviti informacije donatorju Veritas za potrebe izdelave študije primera ali podati izjavo o uporabi tega programa..
 • Distribucija izdelka: Izdelki so posredovani v izključno uporabo organizacijam in ne posameznikom
 • Organizacijam ni dovoljeno prodati ali posredovati izdelke Veritas  tretjim osebam oziroma organizacijam.