Microsoft

Pomembne spremembe programa od 1. aprila 2018

Microsoft je posodobil ponudbo izdelkov in pravila za sodelovanje v programu donacij. Ta sprememba omogoča tako Microsoftu kot tudi TechSoupu možnost, da še naprej nevladnim neprofitnim organizacijam zagotavljata uporabo tehnologij, ki jih potrebujejo za dosego njihovega poslanstva.

Kaj se je spremenilo?

- Nekatere donacije programske opreme Microsoft niso več na voljo preko sheme TechSoup, vendar bodo ti izdelki kmalu na voljo po znižani ceni za upravičene neprofitne organizacije in knjižnice.

- Upravičene organizacije niso več omejene za naročilo doniranih izdelkov na največ 10 naslovnih skupin v dveletnem obdobju. Namesto tega lahko organizacije preprosto zahtevajo do 50 oziroma 25 izdelkov ter do 5 strežniških izdelkov v dvoletnem ciklusu.

Pravila, upravi č enost in omejitve

Količina:

- Organizacije lahko prejmejo donacije Microsoftove programske opreme, ki se ponastavlja vsaki dve leti. Dveletni cikel dodelitve donacije se začne s prvo zahtevo za donacijo po 27. juliju 2011. Po dveh letih se začne nov cikel in na voljo je nova donacija.

- V dveletnem ciklu lahko organizacija zahteva:

- do 50 izdelkov namizja ali licence (primer licenca CAL)

- do 25 izdelkov vsakega strežniškega izdelka, ki uporablja licenciranje na osnovi jedra.

- do pet strežniških izdelkov, ki ne uporabljajo licenciranja na osnovi jedra

- Za več podrobnosti glejte informacije o količini, frekvenci naročil in zahtev po donacijah Microsoftovih programov Microsoft Donation Program — Eligibility and Allotments .

Prora č un: višina letnega proračuna organizacij ni predmet omejitev

Samo za nevladne neprofitne organizacije in knjižnice:

- Izdelki so na voljo pravnim osebam s statusom nevladne neprofitne organizacije in javnim knjižnicam, ki izkazujejo neprofitnost svojega delovanja.

- Javne knjižnice lahko naročajo Microsoftove izdelke Microsofta samo za uporabo na javno dostopnih računalnikih in/ali na računalnikih, ki se uporabljajo za neposredno upravljanje računalnikov in programov z namenom javnega dostopa.

- Microsoft si pridržuje pravico, da odobri ali zavrne zahtevo po donaciji brez navedbe razloga.

Upravičene organizacije po dejavnostih:

Microsoftov program donacij je namenjen neprofitnim organizacijam, katerih poslanstvo ima koristen vpliv na lokalno skupnost in vključuje naslednje dejavnsosti:

- zagotavljanje pomoči revnim

- podpora izobraževanju

- izboljšanje socialne varnosti

- ohranjanje kulture in kulturno dediščine

- ohranjanje ali obnavljanje okolja

- spodbujanje človekovih pravic

- vzpostavitev civilne družbe

Neupravičene organizacije po dejavnosti:

Nekatere nevladne in neprofitne organizacije na podlagi dejavnosti niso upravičene do sodelovanja v programu za donacije Microsofta in to:

- vladne organizacije ali agencije.

- izobraževalne ustanove, vključno s šolami, univerzami in trgovinskimi šolami

- Zdravstvene organizacije, vključno z bolnišnicami, mrežami zdravstvenega varstva, ambulantnimi zdravstvenimi storitvami, zdravstvenim varstvom na domu ter organizacijami za življenje zdravstvenih organizacij, organizacijami za zdravstveno načrtovanje, raziskave in laboratoriji. Izjeme so neodvisne nevladne neprofitne organizacije z naslednjmi vsebinami ali poslanstvom: različne skupnosti, klinike za delo z vedenjskimi težavami in ženske zdravstvene klinike; hospici; reševalne službe ter krvne, tkivne in organske banke.

- strokovna, poslovna in trgovinska združenja.

- sponzorstva prireditev, tabel, razstav ali performansov.

- organiziranje dogodkov, kot so kosila in večerje.

- Politične in delavske organizacije ter bratovščine.

- Programi obnovljenih računalnikov, katerih donirana programska oprema bi bila nameščena na obnovljenih računalnikih in bi bili distribuirani oziroma donirani neprofitnim organizacijam in/ali šolam. Več informacij si oglejte na Registered Refurbisher Program .

- knjižnice, ki niso namenjeno široki javnosti, vključno z zasebnimi, šolskimi ter specializiranimi knjižnicami, knjižnicami oboroženih sil in knjižnicami vladnih agencij.

Pogoji storitve: organizacije, ki naprošajo za Microsoftove izdelke, se morajo strinjati z vsemi veljavnimi pogoji storitve.

Spremembe: Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli dopolni ali spremeni smernice o upravičenosti brez predhodnega obvestila.

Antidiskriminacijska politika: za prepoznavanje upravičenosti do sodelovanja v tem programu, morajo organizacije podati izjavo, ki potrjuje skladnost z Microsoftovo politiko korporativne odgovornosti in antidiskriminacijsko politiko:

- Organizacija ne razvija dejavosti in vsebin, ki izključjejo uporabnike na področju zaposlovanja, dostopa do izobraževanj ali storitev, napredovanja, prenehanja dela ali upokojitve, na podlagi rasne pripadnosti, barve kože, spolne identitete, nacionalnosti, vere, starosti, invalidnosti, zakonskega stanu, nosečnosti, spolne usmerjenosti, politične pripadnosti, članstva v sindikatih ali veteranskega statusa.

TER

- Verskim organizacijam, kjer je diskriminatorna praksa izvzeta iz zakonov, ki sicer prepovedujejo tako diskriminacijo.

FAQ: Več informacij o upravičenosti neprofitnih organizacij do Microsoftovih donatorskih programih boste našli na Nonprofit FAQ .

Distribucija izdelkov:

- Izdelki iz tega programa bodo posredovani le organizacijam in knjižnicam, ki so prepoznane kot upravičene za donacije in izključujejo donacije posameznikom.

- Organizacije prejemnice donacij ne smejo prenesti ali prodajati Microsoftovih izdelkov.

- Microsoftovi izdelki ne smejo biti nameščeni na računalnikih, ki bodo podarjeni ali prodani drugim organizacijam in/ali posameznikom, čeprav bi bili del dobrodelnega programa.