Slovenske organizacije morajo za vključitev v TechSoup Slovenija donatorski program izpolnjevati tako splošne kriterije upravičenosti kot tudi tiste, ki jih zahtevajo posamezni donatorski partnerji.

Upravičene organizacije so naslednje:

  • Po veljavni zakonodaji Republike Slovenije ustanovljena društva ali zveze društev, ustanove (fundacije) in zasebni zavodi, ki so registrirani pri pristojnemu sodišču in delujejo v javno korist.
  • V postopku spletne prijave v donatorski program morajo organizacije podati matično številko organizacije, s pomočjo katere bo TechSoup Slovenija na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES http://www.ajpes.si/) preveril njihovo pravno organizacijsko obliko (društvo ali zveza društev, ustanova (fundacija) ali zasebni zavod.

Organizacije prosimo, da pošljejo po elektronski pošti tudi skeniran izvod (.doc ali .pdf) STATUTA ali AKTA O USTANOVITVI na resitve@misss.org

TechSoup Slovenija lahko v posameznih primerih kontaktira organizacijo v zvezi z dodatno dokumentacijo.