Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Kriteriji upravičenosti

Slovenske organizacije morajo za vključitev v TechSoup Slovenija donatorski program izpolnjevati tako splošne kriterije upravičenosti kot tudi tiste, ki jih zahtevajo posamezni donatorski partnerji.

Upravičene organizacije so naslednje:

•Po veljavni zakonodaji Republike Slovenije ustanovljena društva ali zveze društev, ustanove (fundacije) in zasebni zavodi, ki so registrirani pri pristojnemu sodišču in delujejo v javno korist.

•V postopku spletne prijave v donatorski program morajo organizacije podati matično številko organizacije, s pomočjo katere bo TechSoup Slovenija na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES http://www.ajpes.si/) preveril njihovo pravno organizacijsko obliko (društvo ali zveza društev, ustanova (fundacija) ali zasebni zavod.

Organizacije prosimo, da pošljejo po elektronski pošti tudi skeniran izvod (.doc ali .pdf) STATUTA ali AKTA O USTANOVITVI na resitve@misss.org. 

TechSoup Slovenija lahko v posameznih primerih kontaktira organizacijo v zvezi z dodatno dokumentacijo.