Spremembe pri prenosu in namestitvi Office 2019
Upoštevajte, da vseh paketov Office 2019 in posameznih aplikacij, vključno s programom Visio in Project, ni več mogoče neposredno prenesti preko VLSC, vključno s programom Office 2019. Vsi izdelki Officea, ki so na voljo prek količinskega licenciranja, uporabljajo tehnologijo Click-to-Run, namesto tradicionalne tehnologije Windows Installer. Če želite prenesti in namestiti te izdelke, lahko IT skrbniki uporabljajo posebno Microsoftovo orodje za namestitev. Če ima vaša organizacija IT skrbnika, mu lahko zagotovite Microsoftova navodila za prenos in namestitev Office 2019 preko posebnega orodja. Za dodatne informacije pri pridobivanju donacij si oglejte Microsoft Download Help na platformi TechSoup.

Kriteriji upravičenosti

Slovenske organizacije morajo za vključitev v TechSoup Slovenija donatorski program izpolnjevati tako splošne kriterije upravičenosti kot tudi tiste, ki jih zahtevajo posamezni donatorski partnerji.

Upravičene organizacije so naslednje:

•Po veljavni zakonodaji Republike Slovenije ustanovljena društva ali zveze društev, ustanove (fundacije) in zasebni zavodi, ki so registrirani pri pristojnemu sodišču in delujejo v javno korist.

•V postopku spletne prijave v donatorski program morajo organizacije podati matično številko organizacije, s pomočjo katere bo TechSoup Slovenija na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES http://www.ajpes.si/) preveril njihovo pravno organizacijsko obliko (društvo ali zveza društev, ustanova (fundacija) ali zasebni zavod.

Organizacije prosimo, da pošljejo po elektronski pošti tudi skeniran izvod (.doc ali .pdf) STATUTA ali AKTA O USTANOVITVI na resitve@misss.org. 

TechSoup Slovenija lahko v posameznih primerih kontaktira organizacijo v zvezi z dodatno dokumentacijo.