Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Enterprise Mobility and Security - Nonprofit Cloud Subscription

programskih rešitvahdonatorju
Opis: 

Eligible nonprofits and charities can receive discounted subscriptions to Enterprise Mobility + Security through TechSoup.

Click GET THIS OFFER to get started.


You don't need to add anything to your cart or go through the tt-exchange checkout process to sign up for this offer.

What Is Enterprise Mobility + Security?

Enterprise Mobility + Security is a cloud-based identity and security service that helps manage and protect your organisation's users, devices, apps, and data. The tools included vary depending on the subscription you choose.

How Can My Organisation Benefit from Using Enterprise Mobility + Security?

You can use Enterprise Mobility + Security to

  • Simplify management of apps and devices for your employees and volunteers
  • Protect your organization's information across phones, tablets, and PCs
  • Identify suspicious activities and advanced threats to your organisation in near real time

 

How Can I Get Support for Enterprise Mobility + Security?

If you need help with Microsoft cloud solutions that you've received through TechSoup, let us know.

Subscription Options

Enterprise Mobility + Security Nonprofit E3
Free for first 50 licenses, additional users 
  • Most suitable for nonprofits that need an enterprise-level security and management solution for users to access the organization's data from a variety of devices
  • Provides Azure Active Directory Premium P1, Azure Information Protection Premium P1, Microsoft Advanced Threat Analytics, and Microsoft Intune
Enterprise Mobility + Security Nonprofit E5


  • Most suitable for nonprofits that need an enterprise-level security and management solution with advanced features for users to access the organization's data from a variety of devices
  • Provides Azure Active Directory Premium P2, Azure Information Protection Premium P2, Microsoft Advanced Threat Analytics, Microsoft Intune, Cloud App Security, and Azure Advanced Threat Protection