Google.org Impact Challenge on Safety! - Prijave so odprte

Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije.


Več o tem, kaj je  Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite

Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe  in medsebojnega spoštovanja.

Prijavite se!