Pogosta vprašanja in odgovori

Najnovejši članki

Microsoft objavlja spremembe donacijskega programa pri TechSoup-u in to:   - Microsoftova...
Kaj je Google za NVO? Google za NVO kvalificiranim/potrjenim organizacijam ponuja dostop do...
Kaj je veljavnostni žeton (številka)? - Veljavnostni žeton (številka) je edinstvena koda, ki jo...

Recent Blog Entries

Splošno
1.1 Kateri produkti so dostopni v programu TechSoup Slovenija?
1.2 Zakaj plačilo administrativnega nadomestila?
1.3 Kako stopim v stik z vami?
1.4 Kako lahko dobim nasvet glede izbire produktov?

Upravičenost
2.1 Ali naša organizacija izpolnjuje kriterije upravičenosti za program TechSoup Slovenija?

Prijava
3.1 Želim naročiti produkte. Kakšen je postopek?
3.2 Našo organizacijo je v program TechSoup Slovenija že prijavila druga oseba. Ali lahko uporabim ta uporabniški račun za naročilo produktov?
3.3 Kako lahko ugotovim uporabniško ime in geslo naše organizacije?

Oddaja naročila
4.1 Kako oddamo naročilo?
4.2 Koliko produktov lahko naročim?
4.3 Kako pogosto lahko naša organizacija naroča produkte?
4.4 Naša organizacija ima več podružnic ali poslovnih delov. Ali lahko vsaka podružnica ali poslovni del odda naročilo posamično?
4.5 Kako plačam naročilo?

Dostavni naslov
5.1 Ali se lahko dostavni naslov razlikuje od prijavljenega naslova naše organizacije?

Potek naročila
6.1 Kdaj lahko pričakujem prejem naročenih produktov?
6.2 Kaj naredim v primeru, ko imam vprašanje o stanju našega naročila?
6.3 Kaj lahko storim, če želim prekiniti naročilo?

Vračilo plačila in produktov

7.1 Kaj moram storiti, če želim vrniti naročene produkte?
7.2 V kakšni obliki bo izvršeno vračilo plačila?

Uporabniški račun
8.1 Kaj naredim, če sem pozabil uporabniško ime in geslo naše organizacije?
8.2 Našo organizacijo je že prijavila druga oseba. Kako ugotovim uporabniško ime in geslo naše organizacije?
8.3 Kaj naredim v primeru, ko so podatki o naši organizaciji postali drugačni od tistih, s katerimi smo se prijavili v programu TechSoup Slovenija?

^ Nazaj na vrh

Pogosto zastavljena vprašanja o posameznih donatorskih parterjih programa so dostopna v rubrikah:

 

Splošno

1.1 Kateri produkti so dostopni v programu TechSoup Slovenija?

Program TechSoup Slovenija ponuja upravičenim nevladnim organizacijam dostop do donacij v obliki tehnoloških produktov. Podrobnejše informacije o posameznih produktih so dostopne v rubriki Pregled produktov.

1.2 Zakaj plačilo administrativnega nadomestila?

Program TechSoup Slovenija zaračunava administrativno nadomestilo za vsako odobreno naročilo. Nadomestilo je namenjeno kritju administrativnih stroškov donacijske sheme.

Ne glede na to, da se administrativna nadomestila za posamezne produkte razlikujejo, bodo nevladne organizacije še vedno privarčevale od 92% do 96% tržne cene produkta.

Administrativno nadomestilo omogoča programu TechSoup Slovenija, da na najučinkovitejši način in ob najnižji možni ceni nadaljuje s ponudbo doniranih produktov. 

1.3 Kako stopim v stik z vami?

Prosimo, da si ogledate rubriko Pišite nam, v kateri so dostopni naši kontaktni podatki.

1.4 Kako lahko dobim nasvet glede izbire produktov?

Brezplačna pomoč in nasveti pri izbiri produktov so na voljo nevladnim organizacijam, ki so prijavljene v program TechSoup Slovenija. Prosimo, da si podrobnejše informacije ogledate v rubriki Pomoč in nasveti

^ Nazaj na vrh


Upravičenost

2.1 Ali naša organizacija izpolnjuje kriterije upravičenosti za program TechSoup Slovenija?

V program TechSoup Slovenija se lahko prijavijo organizacije, ki so pri pristojnemu sodišču v Republiki Sloveniji registrirane kot nevladne organizacije. Podrobnejše informacije o upravičenosti posamezne organizacije so dostopne v rubriki Kriteriji upravičenosti.

^ Nazaj na vrh


Prijava

3.1 Želim naročiti produkte. Kakšen je postopek?

Prosimo, da si podrobnejše informacije o prijavi ogledate v rubriki Prijava organizacije.

3.2 Našo organizacijo je v program TechSoup Slovenija že prijavila druga oseba. Ali lahko uporabim ta uporabniški račun za naročilo produktov?

Da. Ta uporabniški račun lahko uporabite za naročilo produktov. Za prijavo v postopek naročanja  vnesite uporabniško ime in geslo vaše organizacije. 

3.3 Kako lahko ugotovim uporabniško ime in geslo naše organizacije?

V primeru, da ne poznate gesla Vaše organizacije, izberite povezavo Pridobitev novega gesla na desni strani zaslona. Nato vpišite e-poštni naslov ali uporabniško ime, s katerim ste se prijavili v program TechSoup Slovenija. Novo geslo bo posredovano na e-poštni naslov Vaše organizacije. Če ne poznate zahtevanih podatkov za pridobitev novega gesla, se obrnite na naš e-poštni naslov Slovenia@techsoup-europe.org.

^ Nazaj na vrh


Oddaja naročila

4.1 Kako oddamo naročilo?

Prosimo, da si podrobnejše informacije o oddaji naročila ogledate v rubriki Oddaja naročila.

4.2 Koliko produktov lahko naročim?

Naši donatorski partnerji so določili število produktov, ki jih lahko naroči posamezna organizacija. Prosimo, da si dodatne informacije o dovoljeni količini naročenih produktov ogledate v rubrikah:

* Microsoft WW Software Donations Programme Guidelines (Microsoftove WW smernice za donacijsko shemo programske opreme)

4.3 Kako pogosto lahko naša organizacija naroča produkte?

Naši donatorski parterji so določili število naročil, ki jih lahko odda posamezna organizacija. Prosimo, da si dodatne informacije o dovoljenemu številu oddanih naročil ogledate v rubrikah:

* Microsoft WW Software Donations Programme Guidelines (Microsoftove WW smernice za donacijsko shemo programske opreme)

4.4 Naša organizacija ima več podružnic ali poslovnih delov. Ali lahko vsaka podružnica ali poslovni del odda naročilo posamično?

Da. Podružnica ali poslovni del organizacije lahko odda svoje naročilo v primeru, da ima podružnica ali poslovni del samostojni status nevladne organizacije registrirane pri pristojnemu sodišču Republike Slovenije 

V tem primeru so upravičene podružnice ali poslovni deli naslednje pravno-organizacijske oblike:

•Po veljavni zakonodaji Republike Slovenije ustanovljena društva ali zveze društev, ustanove (fundacije) in zasebni zavodi, ki so registrirani pri pristojnemu sodišču.
Upravičene podružnice ali poslovni deli morajo opraviti naslednji postopek prijave:

•V postopku spletne prijave v donatorski program morajo podati matično številko, s pomočjo katere bo TechSoup Slovenija na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES http://www.ajpes.si/) preveril njihovo pravno organizacijsko obliko.

* Prosimo, da izpolnite spletni obrazec za prijavo v donatorski program.

* Po opravljenemu postopku prijave v donatorski program in potrditvi upravičenosti podružnice ali poslovnega dela s strani TechSoup Slovenija, lahko oddate naročilo na podlagi prijave v spletno trgovino pri čemer uporabite uporabniško ime in geslo Vaše podružnice ali poslovnega dela.

* Če je Vaša podružnica ali poslovni del že opravila postopek prijave v donatorski program, se prijavite v spletno trgovino preko vstopne spletne strani. 

*  Če je Vaša podružnica ali poslovni del že opravila postopek prijave v donatorski program, vendar pa ne poznate Vašega gesla, izberite na vstopni strani povezavo Pridobitev novega gesla in vpišite e-poštni naslov, s katerim ste se prijavili v program TechSoup Slovenija. Vaše novo uporabniško ime in geslo bo posredovano na e-poštni naslov Vaše podružnice ali poslovnega dela. Če ne poznate zahtevanih podatkov za pridobitev novega gesla, se obrnite na naš e-poštni naslov Slovenia@techsoup-europe.org.

4.5 Kako plačam naročilo?

Naročilo plačate prek spletne trgovine z uporabo sistema elektronskega plačevanja PayPal.

^ Nazaj na vrhDostavni naslov

5.1 Ali se lahko dostavni naslov razlikuje od prijavljenega naslova naše organizacije?

Program TechSoup Slovenija določa, da so lahko naročeni produkti dostavljeni samo na prijavljeni naslov Vaše organizacije.

Opomba: Nekateri donatorski partnerji lahko dovolijo dostavo naročenih produktov na druge naslove na podlagi potrdila o drugačnem dostavnem naslovu, podanega s strani zaupnika ali direktorja Vaše organizacije. Prosimo, da si dodatne informacije ogledate v rubriki Dostavni naslov.

^ Nazaj na vrh


Potek naročila

6.1 Kdaj lahko pričakujem prejem naročenih produktov?

Produkti naših donatorskih partnerjev so predmet posebnega naročniškega postopka. Prejem Vašega naročila lahko pričakujete glede na naslednje dostavne roke naših donatorskih partnerjev: 

* Microsoft – do 20 dni od dneva prejema Vašega naročila in plačila

6.2 Kaj naredim v primeru, ko imam vprašanje o stanju našega naročila?

Prosimo, da Vaše vprašanje posredujete na naš e-poštni naslov Slovenia@techsoup-europe.org z dopisom “Preverjanje stanja naročila” v oknu Zadeva in z naslednjimi podatki v besedilu Vašega e-poštnega sporočila:

* Ime organizacije
* Matično številko organizacije
* Številko potrjenega naročila

6.3 Kaj lahko storim, če želim prekiniti naročilo?

Prosimo, da nam posredujete e-poštno sporočilo na naš e-poštni naslov Slovenia@techsoup-europe.org z dopisom “Zahtevek za prekinitev naročila” v oknu Zadeva in z naslednjimi podatki v besedilu Vašega sporočila:

* Ime organizacije
* Matično številko organizacije
* Številko potrjenega naročila
* Razlogi za prekinitev

^ Nazaj na vrh


Vračilo plačila in produktov


7.1 Kaj moram storiti, če želim vrniti naročene produkte?

Prosimo, da nam posredujete e-poštno sporočilo na naš e-poštni naslov Slovenia@techsoup-europe.org z dopisom “Zahtevek za vračilo naročila” v oknu Zadeva in z naslednjimi podatki v besedilu Vašega sporočila:

* Ime organizacije
* Matično številko organizacije
* Številko potrjenega naročila
* Razlogi za vračilo


7.2 V kakšni obliki bo izvršeno vračilo plačila?

Vračilo plačila bo nakazano na bančni račun ali kreditno kartico, s katerih je bilo izvršeno plačilo preko sistema elektronskega plačevanja PayPal.

^ Nazaj na vrh


Uporabniški račun

8.1 Kaj naredim, če sem pozabil uporabniško ime in geslo naše organizacije?

Izberite povezavo Pridobitev novega gesla na desni strani zaslona. Nato vpišite e-poštni naslov ali uporabniško ime, s katerim ste se prijavili v program TechSoup Slovenija. Novo geslo bo posredovano na e-poštni naslov Vaše organizacije. Če ne poznate zahtevanih podatkov za pridobitev novega gesla, se obrnite na naš e-poštni naslov Slovenia@techsoup-europe.org.

8.2 Našo organizacijo je že prijavila druga oseba. Kako ugotovim uporabniško ime in geslo naše organizacije?

Izberite povezavo Pridobitev novega gesla na desni strani zaslona. Nato vpišite e-poštni naslov ali uporabniško ime, s katerim ste se prijavili v program TechSoup Slovenija. Novo geslo bo posredovano na e-poštni naslov Vaše organizacije. Če ne poznate zahtevanih podatkov za pridobitev novega gesla, se obrnite na naš e-poštni naslov Slovenia@techsoup-europe.org.

8.3 Kaj naredim v primeru, ko so podatki o naši organizaciji postali drugačni od tistih, s katerimi smo se prijavili v programu TechSoup Slovenija?

Prosimo, da nam posredujete e-poštno sporočilo na naš e-poštni naslov Slovenia@techsoup-europe.org. z dopisom “Sprememba podatkov” v oknu Zadeva in z naslednjimi podatki v besedilu Vašega sporočila:

* Ime organizacije
* Matično številko organizacije
* Novi podatki o organizaciji

^ Nazaj na vrh


Program TechSoup Slovenija je podprt z dejavnostmi in nasveti mreže lokalnih in regionalnih sodelavcev.

MISSS je nevladna in neprofitna organizacija s programi pomoči za mlade. Izšel je iz izkušenj primerno-preventivnih programov, katerih korenine oziroma vsebine segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja.
Leto ustanovitve: 1995, ustanovljeni sprva kot društvo, kasneje (1998) kot zasebni zavod. Delujemo kot slovenski nacionalni koordinator informativno-svetovalne dejavnosti za mlade, pa tudi kot lokalna info točka. Od leta 1995 člani evropske krovne organizacije ERYICA, od leta 2003 pa ji tudi predsedujemo.

Poleg tega izvajamo primarno-preventivne programe za otroke, ki zajema med seboj neodvisne, toda po celostnem delovanju povezane programe: Odraščanje in mi, Alpin, Otroci ceste, Prostovoljno delo, Telefon Mladi-mladim idr. Programi v veliki meri temeljijo na t.i. »youth participation« oziroma udeležbi mladih.

Poslanstvo organizacije je nuditi mladim splošne informacije, torej informacije o vseh področjih, ki jih zanimajo. Zato je nujno informativno dejavnost povezovati z drugimi, zlasti preventivnimi projekti, saj sta si med seboj komplementarni.

Osnovni cilji dela z mladimi so primarno preventivna dejavnost, zlasti v smislu spodbujanja, da mladi sami prevzemajo odgovornost za svoja vedenja; nudenje informacij je lahko eden od prvih, osnovnih korakov k prevzemanju odgovornosti. Drugi osnovni cilj je participacija – vpletanje mladih oz. sodelovanje mladih v programih.

Osnovne metode dela z mladimi:

Delavnice, prostovoljno delo, informiranje: osebno, po telefonu, po e-pošti, baza podatkov na spletni strani. Individualno svetovanje.

Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:

Članstvo v ERYICA – evropski agenciji za informiranje in svetovanje mladim.  Uradom RS za mladino, regionalni in lokalni info-centri po Sloveniji; sodelovanje s vladnimi in nevladnimi organizacijami; sodelovanje z Eurodesk Slovenija, Euro 26 Slovenija, Mladinski svet Slovenije...