CleverReach - Pravila, upravičenost in omejitve

tags:  CleverReach
Restrictions: 

·    Donacijo lahko pridobijo samo za ta program upravičene organizacije. Posamezniki nimajo možnosti naročila.

·    Organizacije lahko naročijo en izdelek v tekočem fiskalnem letu (fiskalno leto je obdobje med 1. julijem in 30. junijem v tekočem letu).

·    Ta donacija ni omejena z višino letnega proračuna posamezne organizacije..

·    Ta donacija je na voljo organizacijam in javnim knjižnicam z oznako 501(c)(3). Javne knjižnice morajo ustrezati določilom, ki jih uvrščajo med neprofitne organizacije, kot je to navedeno v členu 501(c)(3).

·    Ta donacija je na voljo vsem nevladnim organizacijam ne glede na vrsto dejavnosti.

·    Organizacije prejemnice so pripravljene zagotoviti informacije donatorju CleverReach za potrebe oblikovanja študije primera ali podati izjavo o uporabi tega programa.

·    Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo ali prakticirajo kakršno koli obliko  diskriminacije vezane na starost, narodnost, spol,  invalidnost, raso, veroizpovedi, spolno usmerjenost ali v povezavi s socialno-ekonomskim ozadjem, niso upravičene do sodelovanja v tem programu. Organizacije morajo za prejem donacije potrditi nediskriminatornost svojega delovanja. e.

·    Organizacijam ni dovoljeno prodati ali posredovati izdelke CleverReach tretjim osebam oziroma organizacijam.