Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Bitdefender Antivirus for Mac, 3 Users

prod-bitdefender-antivirus-mac.jpg
SKU: G-48792
Taksa: €13.00
programskih rešitvahdonatorjujezikunosilcuoperacijskem sistemu
Opis: 

Bitdefender Antivirus for Mac is security software that protects Macs from viruses and other online threats.

This donation provides a subscription for use of the product on three computers for one year. The year of service for all three computers begins when you activate the product on the first computer. The subscription includes protection updates and new product features. The product will cease to function entirely after one year unless the subscription is renewed.

Benefits for Organizations

You can use Bitdefender Antivirus to

  • Protect your organization's data from viruses, worms, Trojan horses, botnets, rootkits, adware, and spyware
  • Reduce system administration costs by keeping your computers running smoothly

Major Capabilities

  • Phishing defense: Antivirus for Mac analyzes and blocks websites that support scams or credit card phishing attempts.
  • Protection against Mac and PC malware: Antivirus for Mac also removes malware that target Windows computers so that infected files won't be passed on.
  • File quarantine: Antivirus for Mac immediately isolates infected or suspected files before investigating them in the Bitdefender Antivirus Lab.

Choose Carefully

The administrative fee for this product is not refundable, and the product cannot be exchanged.

Obtaining This Product

When TechSoup approves your donation request, we will send a message to your organization email address with instructions for obtaining and activating this product.

System Requirements 

  • See the system requirements at the bottom of this Antivirus for Mac page.
  • Bitdefender cannot run alongside other antivirus programs. In order to use Bitdefender, you must first uninstall them.