Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Exchange Server User Cal - Standard

exchange logo_2.thumbnail.jpg
SKU: LS-40630
Taksa: €6.00
programskih rešitvahdonatorjujezikunosilcuoperacijskem sistemuTitle GroupMicrosoftovi izdelki
Opis: 

Licenca za dostop za
uporabnike Exchange Server (CAL) dovoljuje enemu uporabniku dostop do strežnika
Exchange Server Standard ali Enterprise Edition iz katere koli naprave. Na
primer: zaposleni lahko dostopa do strežnika iz ra
čunalnika na delovnem mestu ali od
doma.

Ta donacija zagotavlja
en uporabniški dostop Standard CAL. Na voljo so tudi standardne licence CAL za
naprave in dodatne CAL licence za podjetja (uporabnik in naprava) za dostop do
dodatnih funkcij.

Dodatne
informacije

Dodatne informacije o Exchange
Server in zahtevah pri licencah za strežnika in odjemalce lahko najdete v
Priročniku za licenciranje strežnikov Exchange.

Samo licenca

Ta licenca za
namestitev ne zahteva dodatnih medijev, licen
čnih ključev ali kod.

CAL, ECL in licence za
upravljanje (ML), ki so na voljo pri TechSoup, so vedno na voljo za trenutno
razli
čico strežniške programske opreme, vendar se te licence lahko uporabljajo
tudi pri starejših razli
čicah strežniške programske opreme.

 

Software Assurance

 

Program Software Assurance program vam omogoča možnost namestitve najnovejše izdaje
izdelka, ki je zajet v sporazumu.