Flixbus

Restrictions: 
 • Količina: Organizacije lahko zahtevajo 2000 bonov v proračunskem letu (od 1. julija do 30. junija).
 • Proračun: Organizacije z letnimi operativnimi proračuni katere koli velikosti so upravičene do vavčerjev.
 • Samo nevladne organizacije in knjižnice: vavčerji so na voljo samo za upravičene nevladne organizacije in knjižnice.
 • Vrste organizacije: Vse organizacije, ne glede na šifro dejavnosti (activity code), so upravičene do vavčerjev.
 • Pogoji storitve: Organizacije, ki zahtevajo vavčerje, se morajo strinjati z vsemi veljavnimi pogoji storitve.
 • Protidiskriminacijska politika: Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo ali izvajajo diskriminacijo na podlagi starosti, etnične pripadnosti, spola, narodnega porekla, invalidnosti, rase, velikosti, vere, spolne usmerjenosti ali socialno-ekonomskega ozadja, niso upravičene do sodelovanja. Organizacije morajo biti pripravljene dokazati, da ne diskriminirajo na podlagi kateregakoli  od naštetih razlogov, da bi prejeli vavčerje.
 • Študija primera: Organizacije prejemnice morajo biti pripravljene in sposobne posredovati informacije FlixBusu za namene izdelave študije primera.
 • Razdelitev vavčerjev:
  • Vavčerji bodo razdeljeni le upravičenim organizacijam, ne posameznikom.
  • Vavčerji so namenjeni samo zaposlenim, prostovoljcem in upravičencem (uporabnikom) nevladne organizacije.
  • Organizacije prejemnice ne smejo preprodajati vavčerjev ali jih prenesti na drugo organizacijo.