Zoom Discount Program Guidelines

tags:  Zoom, slovenščina
Restrictions: 
 • Količina:

  Upravičene organizacije lahko v fiskalnem letu (1.julij do 30.junij) naročijo en izdelek iz programa popustov.

 • Proračun: Organizacije z letnim operativnim proračunom v višini 10 milijonov USD ali manj so upravičene do izdelkov iz tega programa.
 • Donacije so na voljo samo nevladnim neprofitnim organizacijam in javnim knjižnicam: Izdelki tega programa so na voljo samo za upravičenim nevladnim neprofitnim organizacijam in javnim knjižnicam.
 • Vrsta dejavnosti: Za donacije iz naslova tega programa so upravičene vse vrste dejavnosti.
 • Pogoji storitev: Organizacije, ki naročajo izdelke Zoom, se morajo strinjati z vsemi veljavnimi pogoji storitev.
 • Antidiskriminacijska politika: Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo ali izvajajo diskriminacijo na podlagi starosti, etnične pripadnosti, spola, narodnosti, invalidnosti, rase, velikosti, vere, spolne usmerjenosti ali socialno-ekonomskega statusa, niso upravičene do sodelovanja v temu programu. Za prejemanje izdelkov iz tega programa donacij morajo biti organizacije pripravljene in sposobne potrditi, da ne izvajajo diskriminacije glede na zgoraj naštete razloge.
 • Študija primera: Organizacije prejemnice morajo biti pripravljene in sposobne posredovati informacije podjetju Zoom za izvedbo študije primera ali podajanja izjav o uporabi tega progrma.
 • Distribucija izdelkov:
  • Izdelki bodo v okviru tega programa podeljeni izključno upravičenim organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje in ne posameznikom.
  • Organizacije prejemnice ne smejo prenesti ali prodati izdelkov Zoom na druge osebe ali organizacije.