Amazon Web Services Credits for Nonprofits

AWS Product Page Logo.png
SKU: G-50218
Taksa: €165.00
donatorjunosilcuoperacijskem sistemu
Restrictions: 
Opis: 

The Amazon Web Services (AWS) Credits Program for Nonprofits zagotavlja kredite za storitve v oblaku upravičenim neprofitnim organizacijam in javnim knjižnicam. Platforma AWS ponuja dostop do visoko zmogljivega računalništva, shranjevanja podatkov, razvoja, analitike, dostave vsebin in drugih storitev za pomoč pri neprofitnem obsegu brez vlaganja v fizično infrastrukturo.

Ta donacija zagotavlja 2000 USD AWS kreditov, veljavnih 12 mesecev, ki jih je mogoče uporabiti za nadomestila za uporabo za Storitve v oblaku AWS na zahtevo, vendar za druge izbrane storitve Amazon Web Services niso na voljo. Organizacije lahko zahtevajo eno donacijo v višini 2.000 USD v AWS kreditov v proračunskem letu. Glej Grant Details zavihek za več informacij.

Prednosti za organizacije

V primeru, da uporabljate ali želite začeti uporabljati storitve AWS v oblaku, lahko za njihovo uporabo vnovčite kredite AWS.

 • Prihranite pri stroških IT, ker ne potrebujete novih investicij v infrastrukturo in si zagotovite samo vire, ki jih potrebujete
 • Povečajte ponudbo naprednih storitev AWS za zbiranje, obdelavo, analizo in vizualizacijo podatkov stroškovno učinkovito za sprejemanje informiranih odločitev o ciljanju in zbiranju sredstev.
 • Analizirajte velikanski pretok podatkov, shranjujte petabajte podatkov in delite rezultate s sodelavci
 • Prostovoljce, začasne uslužbence ali drugo osebje opremite z virtualnimi namiznimi računalniki med letom in brez dolgoročnih licenčnih pogodb
 • Razširite svoj globalni doseg in svoje rešitve umestite tja, kjer so potrebni
 • Za vašo organizacijo lahko upravljate z ene konzole vse platforme, aplikacije in sisteme v oblaku AWS

Glavne zmogljivosti

Amazon Web Services vključujejo naslednje izdelke, od katerih vsak ponuja več storitev na podlagi pridobljenih kreditnih pogojih.

 • Compute
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ponuja alternativo navideznim strežnikom, ki temelji na oblaku, za dodatno s povečano računalniško močjo, vključno z bazami podatkov, podjetniškimi aplikacijami in migracijami.
  • Amazon EC2 Container Service omogoča zagon aplikacij na vodenem grozdu primerkov Amazon EC2, kar odpravlja potrebo po namestitvi, delovanju in spreminjanju lastne infrastrukture za upravljanje grozdov.
  • Oglejte si celoten seznam storitev in izvedite več o tem Amazon Compute.
 • Prostor za shranjevanje
  • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) zagotavlja obstojno lokalno shranjevanje za Amazon EC2, baze podatkov, skladiščenje podatkov, poslovne aplikacije in drugo.
  • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) omogoča, da so podatki na voljo enemu ali več uporabnikom EC2 za prikazovanje vsebine, podjetniške aplikacije, potek obdelave medijev in še več.
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) povezuje podatke s katere koli internetne lokacije za vsebine, ki jih ustvari uporabnik, aktivne arhive, računalništvo brez strežnika in drugo.
  • Oglejte si celoten seznam storitev in izvedejte več o tem Amazon Storage.
 • Podatkovna baza
  • Amazon RDS, Amazon Aurora, in Amazon DynamoDB so relacijske baze podatkov, zasnovane za hitro uvajanje in upravljanje.
  • Amazon Redshift omogoča shranjevanje in upravljanje petabajtov, vrednih podatkov.
  • Amazon ElastiCache vam pomaga namestiti, upravljati in obsegati predpomnilnik pomnilnika.
  • Oglejte si celoten seznam storitev in izvedejte več o tem Amazon Database.
 • Advanced Computing: Amazon Web Services zagotavljajo zmogljivejše računalniške storitve, ki omogočajo kapacitete, ki presegajo običajen IT, vključno s storitvami migracije, mreženjem in dostavo vsebin, orodji za razvijalce in še več. Oglejte si celoten seznam Opcija Amazon Web Services.

POdpora

AWS omogoča Osnovno podporo brezplačno, kar bi moralo zadostovati potrebam večine organizacij.

Če želite nadgraditi na Razvijalec ali na Podpora podjetju lahko plačate pristojbine za uporabo z vašimi krediti. Krediti AWS ne pokrivajo pristojbin za zagon programa (launching). AWS priporoča, da pred odločitvijo natančno pregledate podrobnosti načrta in pristojbine za uporabo.

Previdnost pri izbiri

Administrativna taksa za to donacijo ni vračljiva.

Pridobivanje tega izdelka

Po odobritvi vaše prošnje za donacije s strani TechSoup Slovenija, bomo na vaš e-poštni naslov organizacije poslali sporočilo z navodili za pridobitev kreditov.

Grant Details

Prosimo preberite si Amazon Web Services Credits Program for Nonprofits FAQ glede informacij, ki niso navedene spodaj.

Sistemske zahteve Preberite si Amazon FAQs (pogosta vprašanja) za vsak izdelek in preverite kakšne so sistemske zahteve za ta izdelek ter kakšna je Podpora strankam.
Neupravičene storitve AWS krediti niso veljavni za plačilo administrativne takse ali stroške za Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 registracijo ali prenos domenskega imena ali kakršno koli vnaprejšnje plačilo za katero koli storitev.
Ustvariti je potrebno AWS uporabniški račun Organizacija prejemnica mora imeti veljaven ID račun AWS (AWS uporabniški račun) z imenom organizacije, ki je določeno v polju Account Name za uporabo kreditov.
Če organizacija prejemnica nima uporabniškega računa AWS, mora ustvariti svoj uporabniški račun AWS s klikom na sign up for an AWS account preden zaprosi za AWS donacijo. Za odprtje uporabniškega računa AWS je potrebna kreditna kartica.
Razpoložljivost storitve Prosimo preverite seznam AWS Region Table za pregled razpoložljivosti storitev na zahtevo po regijah.
Pogoji za uporabo kreditov
 • Organizacije lahko zahtevajo eno donacijo v višini 2.000 USD kreditov AWS na proračunsko leto (od 1. julija do 30. junija.
 • Krediti so veljavni le 12 mesecev od datuma, ko so bili naloženi na račun AWS.
 • Če imate povezane račune, se bo koda na ravni plačnika zmanjšala na vse povezane račune, ne glede na račun, ki ste ga uporabili.
 • Za dodatne informacije, kliknite na Pravila in pogoji programa AWS kreditov za nevladne in neprofitne organizacije.
Stroški dodatnih storitev AWS vam bo v naslednjih primerih zaračunal dodatne storitve. Za plačilo stroškov dodatnih storitev AWS potrebujete kreditno kartico. AWS organizacijam priporoča uporabo Amazon CloudWatch za nastavitev opozorila za obračun, da se izognete nepričakovanim bremenitvam.
AWS Free Tier brezplačna ponudba Poleg Programa AWS kreditov za neprofitne organizacije AWS ponuja AWS Free Tier za vse nove stranke 12 mesecev po datumu prijave organizacije. AWS Free Tier je ponudba, ki je ločena od Programa AWS kreditov. Novim strankam omogoča uporabo nekaterih storitev AWS brezplačno do določenih omejitev uporabe.
AWS priporoča organizacijam, ki so morebitne prejemnice donacije in so nove stranke, da se prijavijo za AWS Free Tier preden zaprosijo za to ponudbo. Upoštevajte, da odobritev kreditov AWS ne bo ponastavila 12-mesečnega trajanja brezplačne ponudbe AWS Free Tier.
Nadaljevanje z uporabo storitve po enem letu Krediti AWS, ki jih zagotavlja ta donacija, so veljavni 12 mesecev po tem, ko so naloženi na račun AWS. Organizacije lahko zahtevajo eno donacijo v višini 2.000 USD posojila AWS na proračunsko leto (od 1. julija do 30. junija).
Ko porabite vse AWS kredite ali pa potečejo po 12 mesecih od naložitve, se bo preko kreditne kartice, ki je povezana z računom AWS organizacije, zaračunala po standardnih cenah za vse uporabljene storitve.
Predogled AWS Cloud Services Brezplačne preizkusne različice so na voljo za sledeče AWS storitve v oblaku. Prejemniki donacij lahko kredite, pridobljene s tem programom, uveljavijo na katerem koli obstoječem računu AWS, vključno z računi, ustvarjenimi za brezplačno preskusno različico.
Upravičenost obstoječih uporabnikov Ta donacija je na voljo obstoječim ali nekdanjim uporabnikom AWS. Krediti, prejeti s tem programom, se lahko uporabijo za obstoječe račune AWS.
Oveznost izpolnjevanja vprašalnika Prejemniki donacij morajo po prejemu kreditov izpolniti AWS vprašalnik.