Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Dostavni naslov

Microsoftova shema za donacijo programske opreme določa, da se naročeni produkti dostavljajo na uradni naslov Vaše organizacije. Kot uradni naslov Vaše organizacije se šteje naslov, ki je naveden v izpisu iz sodnega/poslovnega registra na portalu AJPES.

Prosimo Vas, da se za dodatno pomoč obrnete na naš e-poštni naslov Slovenia@techsoup-europe.org.