TechSoup Slovenija

Zavod MISSS kot TechSoup Slovenija v partnerstvu s TechSoup Global Network zagotavlja slovenskim nevladnim neprofitnim organizacijam donacije programske opreme uveljavljenih podjetij kot so Microsoft, Adobe, Bitdefender, CleverReach, Veritas, Tableau, Autodesk in Flixbus. S pomočjo tega programa lahko upravičene organizacije dostopajo do najnovejših izdelkov s področja informacijskih tehnologij. Za dostop do donacije je potrebna registracija vaše organizacije v donacijsko shemo TechSoup Slovenija.

V primeru, da je vaša organizacija že registrirana in potrjena s strani TechSoup Slovenija pomeni, da izpolnjujete kriterije upravičenosti za donacijo vsaj enega donatorskega partnerja. Naprošamo vas, da pred izvedbo naročila preverite smernice donatorjev, kjer boste našli informacije o načinih naročanja in številu izdelkov, do katerih ste upravičeni.

1. Microsoftov donacijski program ─ Upravičenost in deleži donacij

Omejitve:
Ta stran je namenjena organizacijam, ki so upravičene do donacij programa Microsoft s pomočjo sheme donacij TechSoup Slovenija ter se nanaša na dinamiko in količino dodeljene programske opreme.

 • Količina:

Neprofitne organizacije in knjižnice upravičene do Microsoftovih donacij lahko podajo prošnjo za donacijo za obdobje dveh let. Prva zahteva za donacijo po 27. juliju 2011 pomeni začetni korak k dvoletnem naročanju.

V roku dveh let, lahko vsaka upravičena neprofitna organizacija poda zahtevo za

 • do 50 izdelkov od vsakega doniranega desktop izdelka ali CAL dostopa.
 • do 25 doniranih izdelkov Windows Server Standard (licenciranje na osnovi jedra)
 • do 5 doniranih strežniških izdelkov skupaj, ki niso Windows Server Standard in ki ne uporabljajo licenciranja na osnovi jedra. trežniški izdelki so lahko isti ali pa gre za kombinacijo različnih strežniških izdelkov. 

Za več podrobnosti glejte informacije o količini, frekvenci naročil in zahtev po donacijah Microsoftovih programov Microsoft Donation Program — Eligibility and Allotments.

 • Proračun: višina letnega proračuna organizacij ni predmet omejitev
 • Samo za nevladne neprofitne organizacije in knjižnice:
  • Izdelki so na voljo pravnim osebam s statusom nevladne neprofitne organizacije in javnim knjižnicam, ki izkazujejo neprofitnost svojega delovanja.
  • Javne knjižnice lahko naročajo Microsoftove izdelke Microsofta samo za uporabo na javno dostopnih računalnikih in/ali na računalnikih, ki se uporabljajo za neposredno upravljanje računalnikov in programov z namenom javnega dostopa.
  • Microsoft si pridržuje pravico, da odobri ali zavrne zahtevo po donaciji brez navedbe razloga.
 •  Upravičene organizacije po dejavnostih: 

Microsoftov program donacij je namenjen neprofitnim organizacijam, katerih poslanstvo ima koristen vpliv na lokalno skupnost in vključuje naslednje dejavnosti:

  • zagotavljanje pomoči revnim
  • podpora izobraževanju
  • izboljšanje socialne varnosti
  • ohranjanje kulture in kulturno dediščine
  • ohranjanje ali obnavljanje okolja
  • spodbujanje človekovih pravic
  • vzpostavitev civilne družbe
 • Neupravičene organizacije po dejavnosti: 

Nekatere nevladne in neprofitne organizacije na podlagi dejavnosti niso upravičene do sodelovanja v programu za donacije Microsofta in to:

  • vladne organizacije ali agencije.
  • izobraževalne ustanove, vključno s šolami, univerzami in trgovinskimi šolami
  • zdravstvene organizacije, vključno z bolnišnicami, mrežami zdravstvenega varstva, ambulantnimi zdravstvenimi storitvami, zdravstvenim varstvom na domu ter organizacijami za življenje zdravstvenih organizacij, organizacijami za zdravstveno načrtovanje, raziskave in laboratoriji. Izjeme so neodvisne nevladne neprofitne organizacije z naslednjmi vsebinami ali poslanstvom: različne skupnosti, klinike za delo z vedenjskimi težavami in ženske zdravstvene klinike; hospici; reševalne službe ter krvne, tkivne in organske banke.
  • strokovna, poslovna in trgovinska združenja.
  • sponzorstva prireditev, tabel, razstav ali performansov.
  • organiziranje dogodkov, kot so kosila in večerje.
  • Politične in delavske organizacije ter bratovščine.
  • Programi obnovljenih računalnikov, katerih donirana programska oprema bi bila nameščena na obnovljenih računalnikih in bi bili distribuirani oziroma donirani neprofitnim organizacijam in/ali šolam. Več informacij si oglejte na Registered Refurbisher Program.
  • knjižnice, ki niso namenjeno široki javnosti, vključno z zasebnimi, šolskimi ter specializiranimi knjižnicami, knjižnicami oboroženih sil in knjižnicami vladnih agencij. 
 • Pogoji storitve: organizacije, ki naprošajo za Microsoftove izdelke, se morajo strinjati z vsemi veljavnimi pogoji storitve.
 • Spremembe: Microsoft si pridržuje pravico, da kadar koli dopolni ali spremeni smernice o upravičenosti brez predhodnega obvestila.
 • Antidiskriminacijska politika: za prepoznavanje upravičenosti do sodelovanja v tem programu, morajo organizacije podati izjavo, ki potrjuje skladnost z Microsoftovo politiko korporativne odgovornosti in antidiskriminacijsko politiko:
  • Organizacija ne razvija dejavosti in vsebin, ki izključjejo uporabnike na področju zaposlovanja, dostopa do izobraževanj ali storitev, napredovanja, prenehanja dela ali upokojitve, na podlagi rasne pripadnosti, barve kože, spolne identitete, nacionalnosti, vere, starosti, invalidnosti, zakonskega stanu, nosečnosti, spolne usmerjenosti, politične pripadnosti, članstva v sindikatih ali veteranskega statusa.

TER

  • Verskim organizacijam, kjer je diskriminatorna praksa izvzeta iz zakonov, ki sicer prepovedujejo tako diskriminacijo. 
 • FAQ: Več informacij o upravičenosti neprofitnih organizacij do Microsoftovih donatorskih programih boste našli na Nonprofit FAQ.
 • Distribucija izdelkov:
  • Izdelki iz tega programa bodo posredovani le organizacijam in knjižnicam, ki so prepoznane kot upravičene za donacije in izključujejo donacije posameznikom.
  • Organizacije prejemnice donacij ne smejo prenesti ali prodajati Microsoftovih izdelkov.
 • Microsoftovi izdelki ne smejo biti nameščeni na računalnikih, ki bodo podarjeni ali prodani drugim organizacijam in/ali posameznikom, čeprav bi bili del dobrodelnega programa. 

2. Adobe donacije - Smernice za program 

Omejitve:

V okviru programa bodo donacije dodeljene samo upravičenim organizacijam in ne posameznikom.

Upravičene organizacije lahko oddajo največ štiri posamezne vloge, ali eno zbirko za uporabo v proračunskem obdobju (med 1. julijem do 30. junija).

Do donacij so upravičene le organizacije, katerih letni proračun ne presega zneska 10 milijonov ameriških dolarjev.

Ta donacija je na voljo organizacijam s statusom neprofitne nevladne organizacije, ki ga dodeli pristojni državni organ.

Prejemniki donacij morajo biti pripravljeni in sposobni zagotoviti informacije donatorju Adobe za potrebe oblikovanja študijskega primera ali širjenja informacij o tem programu.

Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo, ali izvajajo diskriminacijo, ki temelji na starosti, etnični pripadnosti, spolu, narodnosti, hendikepu, rasi, veri, spolni usmerjenosti ali družbeno-ekonomskem ozadju, ne smejo sodelovati v tem programu. Če želijo prejeti donacijo morajo biti pripravljene in zmožne potrditi, da ne diskriminirajo nobene od omenjenih skupin.

Donirane izdelke Adobe ni dovoljeno prenašati med posamezniki ali jih ponovno prodajati.

Donirane izdelke Adobe ni dovoljeno uporabljati za tombole, srečelove ali katere koli druge dejavnosti za zbiranje sredstev.

3. CleverReach - Program donacij

Neprofitne nevladne organizacije si z naročilom CleverReach izdelkov lahko pomagajo pri pošiljanju e-pošte, upravljanju seznamov prejemnikov ter spremljanju in analiziranju e-mail kampanj. Naš cilj je, da s preprosto in intuitivno spletno programsko opremo vsem organizacijam omogočimo učinkovito uporabo e-mail marketinških aktivnosti. Več o pravilih, omejitvah in upravičenosti si preberite TUKAJ.

4. Bitdefender - Program donacij

Bitdefender je eden izmed največjih ponudnikov software opreme za zaščito vašega računalnika oziroma mreže s kar 500 milijoni uporabnikov po svetu. V podjetju stremijo k varni uporabi računalnika in interneta in nenehno razvijajo nove programe, s katerimi je vaše delo popolnoma varno. Nudijo široko paleto izdelkov, ki so namenjeni tako uporabnikom za domačo ali poslovno rabo.

Nevladnim organizacijam so pripravili več različnih paketov izdelkov. Za ogled kliknite na katalog.

Če je vaša organizacija upravičena do donacij, lahko prejmete do 50 uporabniških licenc znotraj fiskalnega leta (od 1. julija do 30. junija).

Več o pravilih, omejitvah in upravičenosti si preberite TUKAJ.

5. Box - Smernice za program

 • Količina: Organizacije lahko podajo zahtevo za en izdelek v času trajanja poslovanja organizacije.
 • Proračun: Organizacije nimajo omejene višine letnega proračuna za ugotavljanje upravičenosti do prejema doniranih izdelkov v tem programu.
 • Samo neprofitne organizacije in knjižnice: Izdelki v tem programu so na voljo upravičenim neprofitnim organizacijam in javnim knjižnicam.
 • Vrste organizacij: Organizacije navedene na spodnjem seznamu ne izpolnjujejo pogojev za prejem izdelkov iz tega programa.
  • Bolnišnice, organizacije, ki se ukvarjajo z zdravstvenim zavarovanjem ali zdravstvenimi načrti in povezane organizacije
  • Izobraževalne ustanove, vključno s šolami, univerzami in trgovinskimi šolami K-12
  • Kreditne zadruge
  • Vladne agencije
  • Organizacije za poročanje o posojilih ali kreditih
  • Združenja zaposlenih ali članske organizacije
 • Obstoječe stranke: organizacije, ki so v preteklosti že plačevale naročnine za izdelke Box, ne izpolnjujejo pogojev za obnovitev teh naročnin z izdelki tega programa.
 • Pogoji storitve: Organizacije, ki naročajo izdelke Box, se morajo strinjati z vsemi veljavnimi pogoji storitve.
 • Protidiskriminacijska politika: Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo ali izvajajo diskriminacijo na podlagi starosti, etnične pripadnosti, spola, narodnosti, invalidnosti, rase, vere, spolne usmerjenosti ali socialno-ekonomskega ozadja, niso upravičene do sodelovanja v temu programu. Organizacije prejemnice donacij morajo biti pripravljene in sposobne potrditi, da ne izvajajo programov v smislu zgornjih navedb.
 • Študija primera: Organizacije prejemnice morajo biti pripravljene in sposobne posredovati informacije spletnemu mestu Box.org, z namenom sodelovanja v študiju primera oziroma morajo biti pripravljene podati izjavo o sodelovanju v temu programu.
 • Distribucija izdelkov:
  • Izdelki bodo v okviru tega programa razdeljeni le organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje in ne posameznikom.
  • Organizacije prejemnice ne smejo prenesti ali prodati izdelkov podjetja Box.org na druo osebo ali organizacijo.

6. Autodesk - Program donacij

Izdelke Autodesk lahko uporabite za oblikovanje stavb, infrastrukture, izdelkov, zabavnih vsebin in še mnogo več.

Autodesk pomaga ljudem predstaviti in ustvariti boljši svet. Vsi, profesionalni oblikovalci, inženirjii, arhitekti, digitalni umetniki, študenti in ljubitelji, uporabljajo programsko opremo Autodesk za izražanje svoje ustvarjalnosti in reševanje pomembnih izzivov. 

Autodesk verjame v podporo nevladnim organizacijam na način, da omogoči uporabo najnovejše programske opreme za oblikovanje.

Program donacij Autodesk s pomočjo donacijske mreže TechSoup omogoča upravičenim slovenskim nevladnim in neprofitnim organizacijam uporabo programske opreme za oblikovanje.Za pregled kriterijev upravičenosti vaše organizacije za donacije izdelkov iz kataloga tega programa preverite Kriterije upravičenosti programa Autodesk.

7. Tableau - Program donacij

Poslanstvo Fundacije Tableau je spodbujanje uporabe določenih dejstev in analitičnega sklepanja za reševanje svetovnih problemov. Naš pristop do korporativne družbene odgovornosti je usposobiti neprofitne organizacije s hitrimi rešitvami na področju obdelave podatkov in s tem omogočiti njihov napredek pri pomoči različnim skupinam in posameznikom. Pri nas združujemo z oskarjem nagrajenega profesorja, briljantnega računalniškega znanstvenika in razmišljujočega poslovneža s strastjo do obdelave podatkov. Enega najzahtevnejših izzivov pri razvoju programske opreme predstavlja izdelava baze podatkov in preglednic razumljiva, ki je razumljiva vsem uporabnikom. Tableau uporablja, od ustanovitve leta 2003, več kot 29.000 podjetij po vsem svetu in je prisoten v vseh vejah industrije ter je poenotil potrebe po razumevanju njihovih podatkov.

Omejitve:
Program donacij Tableau Software preko sheme TechSoup omogoča upravičenim neprofitnim in dobrodelnim organizacijam po vsej Sloveniji programsko opremo za analizo in vizualizacijo podatkov.
S programsko opremo Tableau za izdelavo in izmenjavo vizualnih predstavitev podatkov vaše organizacije lahko upravljate z minimalnim uporabniškim znanjem oziroma izkušnjami. 

Upravičenost in omejitve:

Če je vaša organizacija upravičena, lahko prejme 10 doniranihizdelkov v fiskalnem letu (1. julija do 30. junija).
Preglejte kriterije upravičenost in omejitev in preveriteali je vaša organizacija upravičena do donacij.

8. Veritas - Program donacij

Veritas omogoča organizacijam, da uporabijo moč njihovih informacij z rešitvami zasnovanimi na načine, ki danes v svetu služijo kot najbolj kompleksno in heterogeniho poslovno okolje.

Veritas se zavzema za etično in odgovorno svetovno korporativno državljanstvo, promocijo raznolike in nadarjene delovne sile, je vključujoča in usklajena z okoljem ter vlaga v pozitivne socialne učinke po vsem svetu.

Pravila, upravičenost in omejitve:

· Količina: Organizacije lahko vsak izdelek naročijo enkrat v fiskalnem letu (od 1.julija do 30.junija v tekočem letu)

· Proračun: Organizacije z letnimi prihodki nižjimi od 10 milijonov $ so upravičene za donacije iz naslova tega programa.

· Samo neprofitne organizacije in knjižnice: Za sodelovanje v donacijskem programu TechSoup mora biti organizacija registrirana in upravičena s strani mreže TechSoup in prepoznana kot nevladna in neprofitna organizacija ali knjižnica. Javne knjižnice morajo biti prepoznane kot neprofitne knjižnice.

· Neupravičene organizacije: Spodaj naštete organizacije niso upravičene za donacije izdelkov iz naslova tega programa:

· Študentske skupine in akademske organizacije

· Članske organizacije s programi zaposlovanja

· Rekreativne skupine

· Skavtske organizacije

· Zakonodajne in politične organizacije

· Organizacije iz programov zagovorništva

· Verske organizacije, ki izvajajo izključno verske programe. Posvetni progami teh organizacij so definirani, kot programi, ki so ločeni od verskih in pri izvajanju le teh ne poudarjajo ali propagirajo vero in/ali verovanje določene vere. 

· Pogoji uporabe: Organizacije morajo ob naročilu izdelkov Veritas potrditi vsa določila sporazuma o uporabi. 

· Izjava prost diskriminaciji: Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo ali prakticirajo kakršno koli obliko diskriminacije vezane na starost, narodnost, spol, invalidnost, raso, veroizpovedi, spolno usmerjenost ali v povezavi s socialno-ekonomskim ozadjem, niso upravičene do sodelovanja v tem programu. Organizacije morajo za prejem donacije potrditi nediskriminatornost svojega delovanja.

· Študije primera: Organizacije prejemnice izražajo pripravljenost in biti sposobne zagotoviti informacije donatorju Veritas za potrebe izdelave študije primera ali podati izjavo o uporabi tega programa..

· Distribucija izdelka: Izdelki so posredovani v izključno uporabo organizacijam in ne posameznikom

· Organizacijam ni dovoljeno prodati ali posredovati izdelke Veritas tretjim osebam oziroma organizacijam.

9. Flixbus - Program donacij

Ta ponudba vključuje 20 vavčerjev za nakup vozovnic. Z vsakim vavčerjem pridobite 20-odstotni popust pri eni rezervaciji prek FlixBusa. Popust, ki ga pridobite z vsakim vavčerjem, se bo upošteval pri skupnem znesku vseh vozovnic, kupljenih pri eni sami rezervaciji. Ko naročite to ponudbo preko TechSoup Slovenija, boste za znižane vozovnice plačali neposredno FlixBusu. Ta ponudba je preko TechSoup Slovenija na voljo neomejeno, kar pomeni, da lahko naročite ponudbo tolikokrat, kot jo potrebujete in tako prejmete 20 dodatnih vavčerjev.

Več o omejitvah si preberite TUKAJ. 

10. Zoom - Smernice za program

 • Količina:

  Upravičene organizacije lahko v fiskalnem letu (1.julij do 30.junij) naročijo en izdelek iz programa popustov.

 • Proračun: Organizacije z letnim operativnim proračunom v višini 10 milijonov USD ali manj so upravičene do izdelkov iz tega programa.
 • Donacije so na voljo samo nevladnim neprofitnim organizacijam in javnim knjižnicam: Izdelki tega programa so na voljo samo za upravičenim nevladnim neprofitnim organizacijam in javnim knjižnicam.
 • Vrsta dejavnosti: Za donacije iz naslova tega programa so upravičene vse vrste dejavnosti.
 • Že obstoječi uporabniki - stranke: Organizacije, ki že uporabljajo plačljive storitve Zoom niso upravičene do naročila izdelkov iz tega programa donacij.
 • Pogoji storitev: Organizacije, ki naročajo izdelke Zoom, se morajo strinjati z vsemi veljavnimi pogoji storitev.
 • Antidiskriminacijska politika: Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo ali izvajajo diskriminacijo na podlagi starosti, etnične pripadnosti, spola, narodnosti, invalidnosti, rase, velikosti, vere, spolne usmerjenosti ali socialno-ekonomskega statusa, niso upravičene do sodelovanja v temu programu. Za prejemanje izdelkov iz tega programa donacij morajo biti organizacije pripravljene in sposobne potrditi, da ne izvajajo diskriminacije glede na zgoraj naštete razloge.
 • Študija primera: Organizacije prejemnice morajo biti pripravljene in sposobne posredovati informacije podjetju Zoom za izvedbo študije primera ali podajanja izjav o uporabi tega progrma.
 • Distribucija izdelkov:
  • Izdelki bodo v okviru tega programa podeljeni izključno upravičenim organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje in ne posameznikom.
  • Organizacije prejemnice ne smejo prenesti ali prodati izdelkov Zoom na druge osebe ali organizacije.