NAROČANJE

TechSoup Slovenija

Zavod MISSS kot TechSoup Slovenija v partnerstvu s TechSoup Global Network zagotavlja slovenskim nevladnim neprofitnim organizacijam donacije programske opreme uveljavljenih podjetij kot so Microsoft, Adobe DODATI DRUGE in Symantec. S pomočjo tega programa lahko upravičene organizacije dostopajo do najnovejših izdelkov s področja informacijskih tehnologij. Za dostop do donacije potrebujete registrirati vašo organizacijo v donacijski program TechSoup Slovenija.

V primeru, da je vaša organizacija že registrirana in potrjena s strani TechSoup Slovenija pomeni, da izpolnjujete kriterije upravičenosti za donacijo vsaj enega donatorskega partnerja. Naprošamo vas, da pred izvedbo naročila preverite smernice donatorjev, kjer boste našli informacije o načinih naročanja in številu izdelkov, do katerih ste upravičeni.

Microsoftov donacijski program ─ Upravičenost in deleži donacij

Omejitve:
Ta stran je namenjena organizacijam, ki so upravičene do donacij programa Microsoft s pomočjo sheme donacij TechSoup Slovenija ter se nanaša na dinamiko in količino dodeljene programske opreme.

Vrste organizacij, ki so upravičene do Microsoftovih donacij
Microsoftove Donacije so na voljo neprofitnim organizacijam na načine, ki so določeni z Microsoftovimi pravili o statusu in dejavnosti organizacij. Nekatere neprofitne organizacije ne izpolnjujejo pogojev, kot na primer: izobraževalne ustanove, politične organizacije, nekatere verske organizacije, zdravstvene mreže, zasebne fundacije in zasebne knjižnice.

Posebna pravila za verske organizacije
Če organizacija temelji na verskih programih ter je njena osnovna dejavnost laična, se lahko prijavi k programu TechSoup Slovenija kot upravičena organizacija do Microsoftovih donacij. Donacijo lahko uporablja za podporo izvedbi laičnih programov.

Posebna pravila za splošne knjižnice
Splošne knjižnice lahko zaprosijo za Microsoftove donacije za programe z javnim dostopom do računalnikov. Programska oprema iz naslova donacij je na voljo samo za uporabo in dostop do javnih računalnikov, ki so neposredno na voljo uporabnikom knjižnice. Programske opreme ni dovoljeno uporabljati za administrativna dela ter druge namene upravljanja, kot na primer katalogizacijo gradiv ali izvajanje različnih izplačil.

Knjižnica mora prav tako izvajati svojo osnovne storitve za uporabnike brez posebnega zaračunavanja stroškov posameznim uporabnikom (razen naključnih pristojbin za storitve, kot na primer tiskanje).

Količina in pogostost prošenj za Microsoftove donacije

Neprofitne organizacije in knjižnice upravičene do Microsoftovih donacij lahko podajo prošnjo za donacijo za obdobje dveh let. Prva zahteva za donacijo po 26. juliju 2011 pomeni začetni korak k dvoletnem naročanju.

V roku dveh let, lahko vsaka upravičena neprofitna organizacija poda zahtevo za:

· skupine izdelkov do 10 naslovov z največ 50 licencami za namizne sisteme ter licenco skupine »licence only« (glej spodaj za več podrobnosti)

· skupina z največ 5 strežniških izdelkov (glej spodaj za več podrobnosti)

Za število naročil v dvoletnem ciklusu naročanja ni več omejitev, dokler organizacija ne doseže polnega števila upravičene oziroma dodeljene količine izdelkov.

Po dveh letih se lahko začne nov cikel naročil. V novem obdobju se prejšnje naročilo izbriše.

V nadaljevanju so nanizana pojasnila o deležu naročil v dveletnem obdobju.

O skupinah izdelkov
Naslov skupina izdelkov je sestavljena iz vseh izdelkov, ki imajo enak namen. ( npr: vsi operacijski sistemi Windows predstavljajo en naslov skupine v vseh jezikih ter 32 in 64-bitnih različicah).
Naslov skupine izdelkov s podrobnim opisom se prikaže na vrhu strani.
Za ogled seznama skupine Microsoftovih izdelkov kliknite tukaj.

Pojasnilo o skupini izdelkov z 10 naslovi
Organizacija lahko zahteva največ 10 naslovov izdelkov iz skupine. Primer: če organizacija naroči Office Professional Plus, Visio, Windows Server in Windows Server Client Access to pomeni naročilo 4 od 10 dodeljenih naslov iz skupine.

Največje število licenc znotraj skupine izdelkov

Organizacija lahko zahteva do največ 50 licenc v dveletnem obdobju naročanja za aplikacije, ki delujejo na posameznem računalniku (npr. PC namizni ali prenosni računalnik) ter dovoljenja za dostop odjemalcev (CAL) v upravljanje licenc, ki zagotavljajo povezavo ali upravljanje strežnika.

Največje število licenc velja za kombinacijo vseh izdelkov v skupini. Primer: če organizacija zahteva 10 Office Professional Plus izdelkov v angleščini, 10 v španščini, 10 v francoščini in 10 Office za Mac, pomeni naročilo 40 izdelkov iz serije Office ter bo imela še vedno 10 licenc na voljo iz iste skupine izdelkov.

Dodelitev 50-licenčnega dovoljenja navadno omogoča organizaciji namestitev določeno vrsto izdelka na največ 50 računalnikov. Vendar pa lahko organizacije, ki uporabljajo več operacijskih sistemov Windows na enem računalniku namestijo samo toliko primerkov izdelka, kot imajo dovoljenj (licenc); glej pogodbe o količinskem licenciranju in pravicah za uporabo izdelkov ( Volume License Agreement and Product Use Rights ).

Skupno število dovoljenj oziroma naročil omejeno na največ pet strežniških izdelkov v dveletnem obdobju.

 

Največje število licenc znotraj skupine strežniških izdelkov

Organizacija lahko zahteva največ pet strežniških izdelkov v dveh letih. Strežniški izdelki so lahko del od ene do petih skupin izdelkov, vendar ne smejo presegati skupno največ 10 naslovov v obdobju dveletnega naročanja.

Na primer: kako lahko organizacija zahteva eno od naslednjih možnosti:

· pet izdelkov iz skupine Windows Server

· en izdelek iz skupine Windows Server, dva izdelka iz skupine Exchange Server in en izdelek skupine Small Business Server Premium

· tri izdelke iz naslova Small Business Server Premium in dva izdelka skupine SQL Server.

Nekateri strežniki zahtevajo upravljanje licenc ali dovoljenja za dostop odjemalcev (CAL), da bi se lahko povezovali v mrežo računalnikov. Upravljanje in dostop do licenc so ločene postavke in se pojavljajo kot naslov v skupinah z največ 50 licencami.

Dveletni ciklus naročanja

Postopek dveletnega cikla Microsoftove donacije se začne, ko izvedete prvo naročilo za izdelek iz naslova Microsoftove donacije. Če je vaša organizacija že zaprosila za katero koli Microsoftovo donacijo pred 26. julijem 2011, lahko ponovno izvede novo naročilo po temu datumu. S tem začne nov dveletni ciklus naročanja.

Na primer, če vaša organizacija naroči izdelke 12. oktobra 2011, bo svoje naslednje naročilo lahko izvedla 12. oktobra 2013, ko se začne naslednje obdobje uveljavljanja pravice naročanja.

Microsoftov donacijski center
Registrirane organizacije lahko s prijavo na spletni strani Microsoftovega donacijskega centra preverijo datume svojih naročil v dveletnem obdobju in količino opreme, ki jim je v obdobju še na voljo. Spletna stran je dostopna prek povezave Moje povpraševanje (My Request). Če ob registraciji povezava ni vidna pomeni, da organizacija ne izpolnjuje pogojev za donacijo programa Microsoft preko sheme TechSoup Slovenija.

Primeri

Spodaj navedeni primeri pojasnjujejo različne vidike delovanja donacij.

Organizacija A
Organizacija je naročila 10 izdelkov Office Professional Plus v angleškem, 10 v španskem, 10 v francoskem jeziku in 10 izdelkov Office za Mac. Zraven je naročila še Windows 7 in to 10 licenc v angleškem, 10 v španskem ter 10 licenc in Windows Vista v francoskem jeziku.
- naročilo tako obsega od 2 od 10 naslovov skupine in ima pravico do dodatnih 8 naslovov.
- v skupini Office Suite so tako naročili 40 licenc jih lahko naročijo še dodatnih 10.
- naročilo obsega še operacijski sistem Windows Desktop 30 licenc, kar pomeni, da jih lahko naroči še dodatnih 20.

Organizacija B
Organizacija B je naročila 1 Project Server z 29 licencami (CAL), 10 Project Professional, 20 Project Standard.
- naročilo obsega od 3 od 10 naslovov skupine in jih lahko naroči še dodatnih 7;
- v strežniškem naslovu je naročenih 29 licenc in jih je možno naročiti še dodatnih 21.
- v skupini Desktop ja naročenih 30 izdelkov (10 Project Professional in 20 Project Standard) in je možno naročiti še do 20.
- v naročilu so zaprosili za en strežniški izdelek in imajo dovoljenje za naročilo še dodatnih štirih strežniških izdelkov.

Organizacija C
Organizacija C je naročila 50 Office Professional Plus izdelkov, 1. Windows Server 2008 Enterprise Edition, 1 Exchange Server 2010 Standard Edition, 50 Core CAL Suites in 15 Windows Remote Desktop Services CAL.
- naročilo obsega 5 od možnih 10 naslova v skupini in lahko naroči še 5.
- naročilo Office Suite in Core CAL Suite obsega 50 licenc in je s tem izpolnjena zgornja meja naročila za to skupino izdelkov
o naročilo Windows Terminal Services CAL obsega 15 licenc in jih lahko naroči še 35.
- naročilo obsega še dva strežniška izdelka, in je možno naročiti še največ tri.

Organizacija D
Organizacija D je naročila naslednje izdelke: 4 Windows Server in 50 licenčnih dostopov (CAL). Nadaljnje naročilo obsega tudi 1 strežnik System Center Essentials, 4 izdelke System Center Essentials Server - serijo za licencami za upravljanje in 50 System Center Essentials odjemalske licence za upravljanje:

· pri naročilu 5 od 10 naslovov iz te skupine je možno nadaljnje naročilo do največ 5 izdelkov

· naročilo obsega tudi največje možno število licenc iz skupine Windows Server CAL in System Management Center Client Suite

· pri skupini System Center Essentials Server ML Suite, obsega naročilo 4 licenčna dovoljenja in možno naročiti do 44 dodatnih licenc dovoljenje, vendar jih lahko upravlja na samo 4 strežnikih

organizacija je naročila pet strežniških izdelkov (štiri Windows strežniki in eno System Center Essentials strežnik) in s tem izpolnila maksimalno naročilo iz tega naslova.

Vračila izdelkov in povračila taks

V primeru, da želite vrniti ali zamenjati katere koli izdelke iz naslova Microsoftovih donacij, je potrebno vrniti celoten del naročila ter podati novo prošnjo za želene izdelke Microsoftove donacije.

Ker so vsi Microsoftovi izdelki nameščeni preko spletnih aplikacij, bodo vračila upoštevana samo v primeru, da noben del programske opreme ni bil predhodno nameščeni in ste prejeli donacijo pred manj kot 60 dnevi.

Če želite vrniti ali zamenjati Microsoftovo donacijo programske opreme, pokličite službo za pomoč uporabnikom TechSoup Slovenija na številko 01 510 16 70.

Količinska omejitev na vašem računu bo ponastavljena v roku osmih delovnih dni po prejemu vrnjenega izdelka.

Upoštevajte, da so pogoji za pridobitev izdelkov iz naslova »Sporazum Get Genuine za Windows« za male in srednje organizacije različni od proizvodov, ki so na voljo preko standardnih Microsoft izdelkov iz naslova donacij.

Smernice za program Adobe donacije

Omejitve:

V okviru programa bodo donacije dodeljene samo upravičenim organizacijam in ne posameznikom.

Upravičene organizacije lahko oddajo največ štiri posamezne vloge, ali eno zbirko za uporabo v proračunskem obdobju (med 1. julijem do 30. junija).

Do donacij so upravičene le organizacije, katerih letni proračun ne presega zneska 10 milijonov ameriških dolarjev.

Ta donacija je na voljo organizacijam s statusom neprofitne nevladne organizacije, ki ga dodeli pristojni državni organ.

Verske organizacije brez programov v posvetne namene niso upravičene do sodelovanja v tem programu. S posvetnimi programi verska organizacija zagotavlja dejavnost, ki je ločena od cerkve ali verske skupnosti in nudi storitve ljudem, ne glede na njihovo versko poreklo in ne propagira verovanja v določeno vero.

Do donacij niso upravičene bratovščine, skavtske organizacije, organizacije s programi obnavljanja računalnikov, zakonodajne in politične organizacije (izjema so programi za izobraževanje volivcev) in zagovorniške skupine.

Prejemniki donacij morajo biti pripravljeni in sposobni zagotoviti informacije donatorju Adobe za potrebe oblikovanja študijskega primera ali širjenja informacij o tem programu.

Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo, ali izvajajo diskriminacijo, ki temelji na starosti, etnični pripadnosti, spolu, narodnosti, hendikepu, rasi, veri, spolni usmerjenosti ali družbeno-ekonomskem ozadju, ne smejo sodelovati v tem programu. Če želijo prejeti donacijo morajo biti pripravljene in zmožne potrditi, da ne diskriminirajo nobene od omenjenih skupin.

Donirane izdelke Adobe ni dovoljeno prenašati med posamezniki ali jih ponovno prodajati.

Donirane izdelke Adobe ni dovoljeno uporabljati za tombole, srečelove ali katere koli druge dejavnosti za zbiranje sredstev.

Program donacij Symantec

Program donacij Symantec v partnerski povezavi z mrežo TechSoup zagotavlja izdelke Symantec Enterprise in Symantec Norton upravičenim nevladnim neprofitnim in dobrodelnim organizacijam. Izdelke Symantec Enterprise lahko uporabite za izboljšanje varnosti vaših računalnikov povezanih v mreže. Donacije Symantec vsebujejo izdelke za mala, srednja in velika poslovna okolja.

V kolikor je vaša organizacija upravičena do prejema donacije, lahko prejme do dva Symantec Enterprise izdelka v fiskalnem letu (od 1. julija do 30. junija v tekočem letu).

Znotraj posameznega izdelka organizacije lahko pridobijo do 100 licenc razen izdelka Backup Exec, kjer je donacija omejena na 1 licenco.

Preverite omejitve za pridobitev donacije na strani "upravičenost in omejitve in si oglejte pogoje za upravičenost vaše organizacije pri pridobitvi donacij s pomočjo tega programa.

Omejitve

Izdelki iz naslova te donacije bodo posredovani izključno upravičenim organizacijam, kar pa ne velja za /fizične/ osebe.

Organizacije so v enem letu (velja fiskalno leto med 1. julijem in 30. junijem) upravičene naročila dveh Symantec Enterprise izdelkov.

Znotraj posameznega izdelka organizacije lahko pridobijo do 100 licenc razen izdelka Backup Exec, kjer je donacija omejena na 1 licenco.

Letni proračun upravičenih organizacij mora biti nižji od 10 milijonov Ameriških dolarjev (USD).

Ta donacija je na voljo samo organizacijam, ki si pridobijo status upravičene neprofitne nevladne organizacije in jo potrdi TechSoup Slovenija.

Izdelki iz naslova te donacije niso na voljo skupinam študentov, visokošolskim organizacijam, profitnim in članskim organizacijam, športnim in rekreacijskim klubom,skavtskim organizacijam, političnim strankam in organizacijam z aktivno podporo politikom, zagovorniškim ter verskim organizacijam, katerih osnovno poslanstvo temelji na verovanju. Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo ali izvajajo aktivnosti povezane z različnimi oblikami diskriminacij na podlagi starosti, etnične pripadnosti, spola, narodnosti, invalidnosti, rase, velikost, vere, spolne usmerjenosti ali socialno-ekonomskega ozadja, niso upravičene do sodelovanja v tem programu. Organizacije morajo biti sposobne in pripravljene dokazati oziroma potrditi, da pri svojem delovanju ne izvajajo tovrstnih praks.

Donirani izdelki Symantec se ne smejo prenesti ali prodati drugi osebi ali organizaciji.

Sporazum

Sporazum ali naročila za določene izdelke so lahko vidni že med postopkom preverjanja naročila. Organizacija se strinja s spodaj navedenimi izjavami za dokončanje postopka preverjanja. Naročilo lahko dodate na vašo spletno stran s pomočjo navigacije na strani nakupnih bonov za določen izdelek.

Ob zaključku procesa preverjanja za donacijo se mora organizacija strinjati s spodnjimi navedbami:

Strinjamo se, da upravna taksa za to spletno storitev ni vračljiva. Storitve donacije ni možno zamenjati.

TechSoup Slovenija zagotavlja, da bo izdelek nameščen in v uporabi takoj, ko je prošnja odobrena in dobi potrjeno informacijo o plačilu upravne takse.