Google.org Impact Challenge on Safety
Google.Org Impact Challenge on Safety - na voljo je 10 milijonov evrov sredstev za podporo organizacij po vsej Evropi, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi z sovraštvom, ekstremizmom in varnostjo otrok na spletu in zunaj njega. S financiranjem novih in obstoječih projektov v Evropi, upamo, da bomo podprli pobude za preprečevanje sovraštva in ekstremizma ter pomagali mladim, da postanejo samozavestni državljani na področju digitalizacije. Več o tem, kaj je Google.Org Impact Challenge on Safety in kako se prijavite: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019 Sodelujte pri promociji in ozaveščanju vključujoče družbe in medsebojnega spoštovanja. Prijavite se!

Elektronska pošta in sporočila

Office Standard

Office-Suites-All.png
SKU: LS-48335
Taksa: €27.00

Office for Mac

SKU: LS-41151
Taksa: €27.00

Exchange Server Standard Edition

exchange logo_2.thumbnail.jpg
SKU: LVS-40628
Taksa: €49.00
programskih rešitvahdonatorjujezikunosilcuoperacijskem sistemuTitle GroupMicrosoftovi izdelki

Exchange Server User Cal - Standard

exchange logo_2.thumbnail.jpg
SKU: LS-40630
Taksa: €6.00
programskih rešitvahdonatorjujezikunosilcuoperacijskem sistemuTitle GroupMicrosoftovi izdelki

CleverReach Lifetime Subscription

CleverReach.jpg
SKU: G-49081
Taksa: €31.00
programskih rešitvahdonatorjunosilcuoperacijskem sistemu
Združite vsebine