CleverReach

Omejitve in pravila Cleverreach

posted  Tue, 2018-03-13 12:52  
Restrictions: 

Pravila, upravičenost in omejitve

Donacijo lahko pridobijo za ta program le upravičene organizacije. Posamezniki nimajo možnosti naročila.

CleverReach Lifetime Subscription WW

Email marketing software for creating, managing, and monitoring email campaigns and storing contact information

CleverReach Lifetime Subscription WW (Boost)

Email marketing software for creating, managing, and monitoring email campaigns and storing contact information

Дарителска програма на CleverReach

Ние помагаме на всички НПО да изпращат имейли, да управляват своите електронни кампании, да създават списъци с адресати и следят и анализират имейл кампании.

CleverReach - Pravila, upravičenost in omejitve

Restrictions: 

·    Donacijo lahko pridobijo samo za ta program upravičene organizacije. Posamezniki nimajo možnosti naročila.

·    Organizacije lahko naročijo en izdelek v tekočem fiskalnem letu (fiskalno leto je obdobje med 1. julijem in 30. junijem v tekočem letu).

·    Ta donacija ni omejena z višino letnega proračuna posamezne organizacije..

CleverReach - Правила, Допустимост и Органичения

Restrictions: 
Само квалифицирани организации, не индивиди, могат да получават продуктите от тази програма..
Една организация може да поиска едно дарение в рамките на дадена фискална година (от 1 юли до 30 юни).).
От това дарение могат да се възползват организации с оперативни бюджети от всякакъв размер.
Това дарение

CleverReach Lifetime Subscription

CleverReach.jpg
SKU: G-49081
Taksa: €30.00
programskih rešitvahdonatorjunosilcuoperacijskem sistemu
Združite vsebine