Splošni pogoji poslovanja v skladu z Uredbo GDPR
 
S 25. majem 2018 bo začela veljati Splošna uredba EU 2016/679 o varovanju osebnih podatkov (GDPR, ZVOP-1), ki določa nekatera nova pravila o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.
Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov
Zavod MISSS (ponudnik donacij) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov donacijske platforme. Zbrane osebne podatke bo ponudnik donacij uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik donacij spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu ponudnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja. Ponudnik, se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Le-ti ne bodo uporabljeni v nobene druge namene, kot je pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije, če se stranke s tem predhodno strinjajo.
Ponudnik donacij zbira podatke o organizacijah, ki so javno dostopni preko AJPES ter osebne podatke s pomočjo registracijskega postopka, ki je potreben za ugotavljanje upravičenosti organizacij za donacije in to:
  • Ime in naslov organizacije
  • Ime, priimek telefonska številka ter elektronski naslov pooblaščene in/ali odgovorne osebe

Čas hrambe

Čas hrambe zaradi narave dejavnosti posredovanja donacij ni časovno opredeljen. Podatke hranimo dokler organizacije izpolnjujejo kriterije za pridobitev donacij in/ali do izražene zahteve za izbris podatkov s strani organizacije.
Dostopnost podatkov
Podatki se zbirajo, urejajo in obdelujejo na spletni platformi za donacije programske opreme in spletnih storitev TechSoup Slovenija, TechSoup Europe in TechSoup Global Network ter RecosiTech za popuste strojne opreme, ki objavlja splošne pogoje o zasebnosti tukaj.
 
Pridobljene podatke lahko posredujemo tretjim osebam, vendar le v primerih zagotavljanja tehnične podpore pri postopkih registracije ter donatorjem v primerih naročil donacijskih izdelkov. Registrirane organizacije imajo pravico do dostopa ter popravka podatkov, izbrisa in pozabe podatkov, hkrati s pravico do prenosa podatkov, ugovora in umika soglasja.
 
Namen uporabe vaših podatkov
Vaše podatke zbira Zavod MISSS z namenom zagotavljanja donacij upravičenim nevladnim organizacijam in knjižnicam. Podatke zbiramo za zagotavljanje nemotenega posredovanja donacij licenčne programske opreme ter popustov storitev v oblaku in obnovljene računalniške opreme.
Preko elektronske pošte vas bomo obveščali o vseh informacijah, ki jih smatramo pomembne za nevladne organizacije in knjižnice. Obveščali vas bomo o možnostih pridobitve donacij in drugih
novostih iz sveta IKT in so namenjene NVO, novicah o izobraževanjih, dogodkih, predstavitvah, NVO dnevih ter novih donacijah, uporabnosti izdelkov in storitev v oblaku iz programa donacij ter o donatorjih in njihovih programih v okviru korporativne in družbene odgovornosti. Obvestila boste lahko prejemali tako z našega skupnega elektronskega naslova, kot tudi s službenih elektronskih naslovov naših zaposlenih, zaradi vsebinske delitve dela v naši organizaciji.
 
Kdo hrani podatke?
Pod okriljem platforme TechSoup Slovenija je za hrambo in varnost vaših osebnih podatkov odgovoren: Zavod MISSS Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana resitve@misss.org
 
Izvajanje politike zasebnosti
Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo ponudniku sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik ponudniku poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Ponudnik bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.
 
Komunikacija s strankami
Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. 
Oglasna e-mail sporočila bodo vsebovala:

  • pošiljatelj bo jasno razviden,

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.
 
 
Kaj, če privolitve ne dam?
Če privolitve ne podate, bomo vaš elektronski naslov izbrisali iz naših evidenc in ne boste več prejemali naših novic o razpisih, dogodkih in drugih vsebinah za NVO. Če boste želeli novice zopet prejemati, se boste morali znova prijaviti preko bloga TechSoup Slovenija.
 
Piškotki: Upravljanje s piškotki
Upravljavec spletnih mest na domeni TechSoup Slovenija, uporablja piškotke za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu.
Odjava
Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavite; to nam sporočite na resitve@misss.org, ali nas pokličite na 01/510 16 70 ter 041 367 374. Na navedenem elektronskem naslovu in telefonskih številkah smo prav tako na voljo za vaša morebitna vprašanja glede varstva vaših osebnih podatkov v naši organizaciji.
 
Pravna podlaga
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR).
 
Splošni pogoji poslovanja veljajo od 25.5.2018.
 

Anti-diskriminacijska politika

TechSoup Global je organizacija enakih možnosti in ne dopušča diskriminacije na podlagi starosti, etnične pripadnosti, porekla, spola, nacionalnega porekla, invalidnosti, rase, velikosti, vere, spolne usmerjenosti, socialno-ekonomskega ozadja ali katerega koli drugega statusa, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja. Organizacije morajo biti za prejem donacij in ugodnosti s pomočjo TechSoupa pripravljene potrditi izjavo, da ne izvajajo diskriminacije na podlagi zgoraj navedenih razlogov. TechSoup lahko pri presoji upošteva tudi zunanje dokaze, kot so negativne objave ali družbeni mediji, ki razkrivajo kakršno koli obliko diskriminacije, sovražnega govora, nespoštljivega vedenja ali ustrahovanja. TechSoup si pridržuje pravico, da kadar koli, in iz katerega koli razloga, zavrne storitev. Za organizacije bodo veljala tudi pravila za določanje upravičenosti donatorjev, ki jih bodo morda zahtevali kot spoštovanje njihove anti-diskriminacijske politike.