Условия и правила за поверителност

Въведение

1. Благодаря ви за отделеното време да прегледате нашите правила и условия. Понякога ТехСуп Европа събира лична информация за клиентите и посетителите на сайтове, хоствани от нас. Тази информация ще включва идентифициращи лични данни и неидентифицираща лична информация. Идентифициращите ви лични данни ще се събират, когато подпишете договор за услуга с нас или използвайте нашия сайт за транзакция или абонаментна услуга. Неидентифициращата информация се събира автоматично, когато посетите нашия сайт или сайтове, които се хостват от нас и се съхранява за използване в нашата система.

2. Целта на този документ е да обясни на клиентите ни каква информация събираме и как я използваме. В повечето случаи, събираме тази информация, за да гарантираме интегритета на системата и за да ви осигурим най-адекватни и полезни за вас услуги. В някои случаи сме задължени по закон да събираме лични данни за нашите клиенти. При всички случаи, освен изискуемите от закона ние поемаме пълна отговорност за гарантиране конфиденциалността и неприкосновеността на данните.

Конфиденциалност 

3. TechSoup Europe уважава неприкосновеността на личните данни на нашите клиенти и на тези посещаващи нашите уеб-страници. Ние поемаме отговорност да пазим конфиденциалност по отношение на личните данни на нашите клиенти и потребители включително лична информация предоставена ни в процеса на кандидатстване за дарения и сключване на договори. Поемаме отговорност да не предоставяме личните ви данни на трети страни за търговски или маркетингови цели.

Събиране на лични данни 

4. TechSoup Europe събира лични данни за нашите потребители, когато посещават нашите уеб страници; кандидатстват за софтуер или абонамент; отговарят на потребителски въпросници както и с помощта на бисквитки /cookie technology/. Понякога комбинираме и сравняваме набраната от нас информация с тази на нашите партньори и членове.

Използване на лични данни 

5. TechSoup Europe в някои случаи може да използва личните ви данни, за да се свърже с вас относно промоционални оферти; да предостави съвети относно предоставяни услуги, както и да поиска обратна връзка. Във всички случаи обаче, TechSoup Europe ще ви даде възможност за отказ от подобна комуникация или вие бихте могли да се свържете с представител на фондацията, отговорен за връзки с клиенти и да откажете получаването на подобен тип информация и новини.

6. TechSoup Europe може да събира и обменя обобщени данни за потребители с бизнес партньори, спонсори или други трети страни за целите на разпространение на информация и осигуряване на подходяща реклама и съдържание, като такива потребителски данни никога не ще се използва за идентифициране на отделните потребители. Тези бизнес партньори и спонсори нямат никакво право да споделят тази информация.

7. TechSoup Europe може да логва страниците, които сте посетили; да събира IP адреси и информация за вашата операционна система и типа браузър, които използвате за целите на работа в мрежа или нейното администриране, да предоставя обобщена информация на фирмите рекламиращи продукти на нашите сайтове, както и да следи за това как се държат потребителите на сайта. Тези данни обаче не се използват с цел идентифициране на индивидуални потребители, които винаги и при всички условия остават анонимни.

8. Всяка информация, която TechSoup Europe събира от вас посредством кореспонденция по ел. поща, телефон или с писма ще бъде използвана само за разрешаване на проблемите посочени в тази кореспонденция. Ако това изисква пренасочването на тази кореспонденция от TechSoup Europe към трета страна, за да се гарантира изпълнението на дадена услуга вашите лични данни ще бъдат предоставени само дотолкова, колкото да се предостави услугата или да се отговори на вашето запитване и ще бъдат третирани конфиденциално.

Публично пространство

9. Всяка информация, която клиентите ни разкрият в публичното пространство, включително в бюлетини, стаи за чат или някой сайт хостван от TechSoup Europe е достъпна за всеки посетител на това публично пространство. TechSoup Europe не може да гарантира сигурността на каквато и да е информация споделена там.

Свързани сайтове

10. Порталите на TechSoup Europe съдържат множество линкове и препратки към други сайтове, които принадлежат на трети страни и не са свързани с нас. TechSoup Europe не носи отговорност за употреба на ваши лични данни ако те са били предоставени на трети страни. TechSoup Europe не може да защити по никакъв начин информация предоставена на тези сайтове и препоръчва да се консултирате и запознаете внимателно с политиката за защита на личните данни на сайтовете, които посещавате.

Непълнолетни

11. TechSoup Europe не сключва договори за предоставяне на услуги или абонаменти с непълнолетни лица. TechSoup Europe не се свързва и не изпраща рекламни или маркетингови съобщения на непълнолетни без изричното съгласие на родителите.

Запазени права 

12. TechSoup Europe си запазва правото да използва информация за клиенти, когато това се налага по законови съображения или когато се налага да упражним правото си на правна защита в случай на искове срещу нас.

13. TechSoup Europe си запазва правото да споделя информация с правозащитни органи за разследване или предотвратяване на незаконни действия в нашата мрежа.

14. TechSoup Europe си запазва правото да предоставя ваша лична информация, в случаите, за които сте дали изрично писмено съгласие.

15. TechSoup Europe си запазва правото да наблюдава потребителския и мрежови трафик за целите на сигурността на сайта и срещу неупълномощени опити за нанасяне на вреди на нашия сайт или за причиняване на вреди на нашата собственост.

16. TechSoup Europe си запазва правото да прави промени в тази политика на поверителност или да я актуализира. Когато се прави значителна промяна, клиентите ни ще бъдат уведомени по електронна поща или чрез известие на нашия уебсайт. Клиентите и посетителите на сайта носят отговорността да гарантират, че са прочели промени или актуализациите според конкретния случай.